Tankar om hållbarhet och VVS på Briab - intervju med Frida Lindmark Starkenberg - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Tankar om hållbarhet och VVS på Briab - intervju med Frida Lindmark Starkenberg

Hållbarhet är en stor fråga som påverkar det mesta av det vi gör. Och tvärtom, det mesta av det vi gör påverkar hållbarheten i vårt samhälle och värld. Inte minst inom byggindustrin finns stora utmaningar att förbättra hållbarhet och resursanvändande. Vi pratade en stund om ämnet med Frida som arbetar med att projektera VVS här på Briab.

Frida, VVS

Frida, vilka aspekter av hållbarhet jobbar ni med inom VVS?

Oj, det finns en hel del skulle jag säga, men det kan alltid bli bättre. Så här rätt av, kommer jag att tänka på följande:

• Hur vi väljer produkter, dvs vi föreskriver bara fabrikat som levererar produkter utan hälsofarliga ämnen. Bara SundaHus-godkända A-produkter t.ex. i största möjliga mån.

• Vi kan även se över produkternas livslängd, planeras bygget att stå på lång bestämt tid orört ska även produkter väljas som har lång hållbarhet. Kommer bygget att byggas om snart igen och produkter bytas ut, kan troligtvis återvunna produkter/material användas i större utsträckning

• Miljöcertifiering av byggnaden, främst ut energisynpunkt

• Spara vatten vid användning av produkter, mätning och produktval

• Alltid satsa på att använda befintligt i största möjliga mån

• Effektivare system som helhet

Tre grundläggande begrepp inom hållbarhet är reduce, reuse och recycle, hur passar dom in på VVS – både i projektering och även senare i drift?

Även här finns det mängder av lösningar som också borde bli fler allteftersom hållbarhetsfrågan får sin rättmätiga plats i diskussionen. Men jag tänker ungefär såhär:

REDUCE:
• Vattensparande funktioner i kranar, ”Altered Nozzle” t.ex.

• Energireducering (återvinning på värme/kyla), smartare installationer (styr och regelteknik), bättre isolering/solavskärmning

• Leverera ”Bill of material”, en lista på exakt hur mycket material som behöver köpas in på det vi har projekterat. Inget onödigt och inget spill.

• Lägre och effektivare luftflöde! Inventiair har redan en lösning på 20%lägre luftflöden + att den är effektivare än vanlig ventilation. Den borde alltid användas där nya don ska projekteras.

REUSE:
• Badrumsporslin, ventilationsdon och kanaler, radiatorer och relining av rör där det går.

• System för att återanvända gråvatten/regnvatten

• Projektera LOD ”Lokalt omhändertagande av dagvatten”

RECYCLE:
• Koppar och stål, återvinns säkerligen idag. I övrigt, jag har för dålig koll på vad entreprenörer gör när de rivit… men det känns ju som öppet mål!

• Vart ”försvinner” alla vvs-material som rivs från byggnader? Där man hyresgästanpassar och river befintligt inte för att det är gammalt utan för att det inte passar längre – vart hamnar det? Kanske finns en plats för sånt redan, men den marknaden borde bli större och mer lättillgängligt för alla tänker jag!?

VVS

Bild: Shutterstock

Hur ser viljan och förutsättningarna ut till ett mer hållbart tänkande inom VVS disciplinen?

Vi kan absolut bli bättre! Och alla förutsättningar finns att bli det. Tyvärr använder sig många lite för enkelt av ”det gamla vanliga”-sättet/produktvalen. Om vi informerar oss själva bättre om vad som verkligen finns på marknaden, om den senaste tekniken, kan vi våga mer tror jag! Hängslen och livremmar gör att systemen blir överdimensionerade, där kan vi bli bättre.

Och hos uppdragsgivarna?

Beställare sitter på det yttersta ansvaret, så är det ju! Ställer dom högre krav på hållbarhet i alla led kommer det driva på utvecklingen åt rätt håll direkt!
Jag och vi på Briab tycker att krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet borde finnas i större utsträckning vid upphandling av entreprenörer/projektörer

Om du fick önska dig något som skulle driva på utvecklingen, vad skulle det vara?

Det vore enormt inspirerande och motiverande med en stor nationell tävling i hållbart VVS-byggande! För att få goda exempel!

• Tydligt riktade bidrag från staten

• Först i Sverige med Svanenmärkt renovering!

• Tydligare signal från byggherrar att vi projektörer skall ta ansvar för att det blir så mycket Reduce och Reuse som möjligt, samt de skriver i upphandlingar att återvinning av allt vvs-material är ett krav.

Har du några övriga slutliga tankar?

Jo, absolut, det är viktigt att hålla denna utmaning i huvudet rätt så mycket hela tiden. Så det finns några…

• Varför inte låta bli att byta för bytandets skull! En enkel och konkret åtgärd.

• Det som kostar mest i energi att nyproducera är viktigast att återbruka – håll koll!

• Byt namn på Rivningsritning till Återvinningsritning

• Energioptimering genom styr- och reglerteknik. Byta ut till smarta ventiler, inte hela system.

• Utbilda oss hela tiden t ex ”miljöbyggnad i drift” och LCC-analyser, vad kan återvinnas och inte, det finns mängder!

Vi tackar Frida för ett givande samtal och enas om att återkomma längre fram för en uppdatering, det känns som att det finns idéer och ambitioner att följa upp. Hållbarhet är, som sagt, inget man blir färdig med. Bara bättre!

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår