Utförandekontroll & besiktning av byggverksamhet - Briab

Besiktning och utförandekontroll

För ett tryggt och säkert genomförande

I de allra flesta byggverksamheter, från nyproduktion till förvaltning och ROT, föreligger olika typer av kravställningar som ska mötas och uppfyllas. Briabs team för kontroll, validering och verifiering hjälper dig säkerställa att brandskyddskraven är uppfyllda. Teamet har stor erfarenhet och är speciliserat på att utföra olika typer av besiktningar och kontroller på plats där ni behöver stöd och kunskap och när ni behöver det.


Play

Utförandekontroll

Vårt arbete, nära våra kunder ute på plats, leder till färre anmärkningar, minimering av kostnader och ett tryggare och effektivare arbetssätt för hela projektledningen.

Stora pengar att spara

Runt 30 procent av produktionskostnaden i alla byggprojekt består av byggfel och andra brister som ofta hade kunnat undvikas. Det innebär ett slöseri i Sverige på 50 miljarder kronor årligen. Även om hela kostnaden inte kan kopplas till brandskyddet så är sena brandrelaterade ändringar mycket kostsamma och kan försena driftsättning påtagligt.

Skräddarsydda kontroller – hela vägen

Därför erbjuder vi skräddarsydda kontroller utförda av våra kontrollanter som alla har gedigen erfarenhet av byggproduktion. Genom att vi i ett tidigt skede, tillsammans med vår uppdragsgivare, planerar kontrollerna i produktionen säkerställer vi att kraven i brandskyddsdokumentationen uppfylls och efterlevs. Tack vare tidiga kontroller och att vi löpande följer bygget under hela produktionstiden undviker entreprenören kostsamma och tidskrävande ändringar och åtgärder i slutet av projektet.

Play

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är tyvärr allt för vanligt och mycket kostsamt. Orsakerna är ofta enkla saker som är lätta att missa i allt som pågår på en byggplats. Och i takt med ett ökat byggande har det t ex. börjat ställas högre krav på brandskyddet vid etablering av byggbodar.

Systematiskt arbete

Briabs experter säkrar brandskyddet genom regelbundna kontroller och en konstruktiv dialog kring det systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen. Vi kan i samverkan med ledningen på plats identifiera och bedöma de risker som existerar samt föreslå lämpliga riskreducerande åtgärder samt utbilda och förändra riskbeteenden.

Leverera i trygg miljö

Med ett väl fungerande brandskydd under byggtiden minskar risken för personskador, sjukfrånvaro och stora materiella kostnader kan undvikas. Platsledningen kan då fokusera på en effektiv produktion i en brandsäker arbetsmiljö och ha förutsättningar att tryggt leverera resultat i tid och till rätt kvalitet

Rådgivning på plats

Ibland behövs praktiskt stöd i hur det projekterade brandskyddet ska utformas på plats för att klara de krav som ställs.

Besiktning & Utförandekontroll

Problemlösning i tid

Även då det finns en brandskyddsbeskrivning kan den vara svår att omsätta i verkligheten, vilket kan skapa osäkerhet hos både hantverkare och byggledning. Då kan vi på Briab snabbt, sida vid sida med hantverkarna på plats, skapa en fungerande och genomförbar teknisk lösning på problemet. Med mångårig erfarenhet inom både projekterings- och byggskedet kan vi hantera det mesta och undvika risken för att dåliga, felaktiga lösningar byggs in och skapar problem senare.

Så, om du inte har råd att vänta eller kompromissa med kvaliteten i det du bygger ta då kontakt med Briab och ta hjälp av vårt besiktning och utförandekontroll team

Vad kan vi göra för dina projekt?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om besiktning och utförandekontroll på Briab.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår