Besiktning och utförandekontroll av byggverksamhet - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Besiktning och utförandekontroll

För ett tryggt och säkert färdigställande

I de allra flesta byggprojekt, från nyproduktion till förvaltning och ROT, föreligger olika typer av kravställningar som ska mötas och uppfyllas. Briabs team för besiktning och utförandekontroll hjälper dig säkerställa att brandskyddskraven är uppfyllda. Teamet har stor erfarenhet av kontroll, validering och verifiering och är specialiserat på att utföra olika typer av besiktningar och kontroller på plats där ni behöver stöd och när ni behöver det.

briab-besiktning-utförandekontroll-1

Utförandekontroll

Vårt arbete med besiktning och utförandekontroll, nära våra kunder ute på plats, leder till färre anmärkningar, minimering av kostnader och ett tryggare och effektivare arbetssätt för hela projektledningen.

briab-besiktning-utförandekontroll-2

Skräddarsydda kontroller – hela vägen

Vi erbjuder skräddarsydda kontroller utförda av vårt team inom besiktning och utförandekontroll som alla har gedigen erfarenhet av byggproduktion. Genom att, i tidigt skede, tillsammans med vår uppdragsgivare, planera kontrollerna i produktionen säkerställs att kraven i brandskyddsdokumentationen uppfylls och efterlevs. Tack vare tidiga kontroller och att vi löpande följer bygget under hela produktionstiden undviker entreprenören kostsamma och tidskrävande ändringar och åtgärder i slutet av projektet.

briab-besiktning-utförandekontroll-3

Stora pengar att spara

Runt 30 procent av produktionskostnaden i alla byggprojekt består av byggfel och andra brister som ofta hade kunnat undvikas. Det innebär ett slöseri i Sverige på drygt 100 miljarder kronor årligen. Även om hela kostnaden inte kan kopplas till brandskyddet så är sena brandrelaterade ändringar mycket kostsamma och kan försena driftsättning påtagligt.

briab-besiktning-utförandekontroll-4

Vad kan vi göra för dina projekt?

Har du inte har råd att vänta eller kompromissa med kvaliteten i det du bygger, ta då kontakt med Briab och ta hjälp av vårt team för besiktning och utförandekontroll.

Se intervjun om besiktning och utförandekontroll på byggarbetsplatsen

För att ge dig en snabb överblick och förståelse kring hur vi ser på besiktning och utförandekontroll gjorde vi en kort intervju med Thomas och Sara.. Unna dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under drygt två minuter.

Play

Har du frågor och funderingar eller vill anlita oss för besiktning av en byggarbetsplats, tveka inte att höra av dig.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår