Balder och Briab tar samarbetet ett steg vidare - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Balder och Briab tar samarbetet ett steg vidare

Briab och Balder har under en längre tid arbetat strategiskt för att säkerställa brandsäkerheten både inom Balders befintliga fastighetsbestånd, men också i nybyggnationer. Nu tar vi samarbetet ett steg längre genom ett förnyat ramavtal vilket utformats med ambitionen att säkerställa ett kostnadseffektivt och robust brandskydd inom, men även utöver, gällande lagkrav i fastighetsbeståndet. Ramavtalet styr även tydligt mot kontinuerlig förbättring och erfarenhetsåterföring.

Smörslottsparken

”Det som känns extra roligt med detta nya ramavtal är att det är ett helhetsgrepp över fastighetens hela livscykel. Tanken är att Briab ska kunna bistå vid projektering av nyproduktioner, men också vid hyresgästanpassningar och specifika frågeställningar kopplat till brandskyddet i befintliga byggnader. Genom att jobba i alla dessa faser skapas möjligheten till erfarenhetsåterföring mellan de olika skedena och långsiktigt är tanken att vi kommer jobba fram en ”Balderstandard” kring hur brandskyddet ska utföras”, säger Oskar Ekberg ansvarig för Balder på Briab.

Avtalet innebär ett systematiskt arbete med att utvärdera hur brandskyddet fungerar i genomförda projekt och att implementera goda exempel i pågående och nya projekteringar. Även utbildning av  fastighetsförvaltarna i hur brandskyddet utformas skall säkerställas, vilket medför att det också bibehålls över tid. Helhetstänk och hög ambitionsnivån präglar avtalet och är den gemensamma ambitionen för det fortsatta och utvecklade samarbetet..

 ”Samarbetet med vår egen brandskyddsgrupp medför att vi optimerar våra lokaler för våra hyresgäster samtidigt som vi upprätthåller en hög brandskyddsnivå” säger Bjarne Kristensen Chef för Brandskyddsgruppen på Fastighets AB Balder.

Samarbetet möjliggör att Balder systematiskt kan samla alla erfarenheter i fastighetsbeståndet för att förbättra och förfina kommande nyproduktioner. Genom det etablerade samarbetet mellan Balder och Briab säkras kompetens och kraft med kunskap om Balders fastigheter och förståelse för hur Balder tänker och vad som prioriteras.

”Balder har höga ambitioner och arbetar långsiktigt med sitt brandskydd. Bolagets brandskyddsgrupp har byggt upp tydliga rutiner och lyft kunskapsnivån inom bolaget vilket förenklar och effektiviserar vårt samarbete. Vi är glada över att fortsätta bidra till Balders utveckling”, avslutar Briabs VD Björn Wulff

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår