Tillstånd Brandfarlig vara - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Tillstånd Brandfarlig vara

Behöver du stöd för smidig och effektiv tillståndshantering?

Vårt team av riskhanteringsexperter hjälper dig med en smidig och effektiv tillståndshantering, vilket minskar risken för kompletteringar och förseningar i tillståndsprocessen. Genom vår expertis och erfarenhet kan vi effektivt granska er ansökan så att den är korrekt ifylld, att alla nödvändiga dokument finns med, fånga eventuella brister och ge förslag på förbättringar.

briab-brandskydd-tillstånd-brandfarlig-vara

Det underlag som oftast efterfrågas och skall vara på plats och korrekt är:

  • Dokumentation kring föreståndares kompetens och lämplighet
  • Kontroll av varor och mängdangivelser som är tillståndspliktiga
  • Dokumenterad riskutredning
  • Ritningsunderlag (situationsplan och byggritningar)
  • Explosionsskyddsdokumentation och klassningsplaner
  • Kontrollrapporter för cisterner, rörledningar och trycksatta anordningar
  • Era drift- och underhållsinstruktioner
Grnaskningsstöd brandfarlig vara

Har du fått krav på komplettering?

Har du redan lämnat in din ansökan och fått ett krav på komplettering, eller ett beviljat tillstånd med villkor som du anser är oskäliga? Det kan ofta finnas mer kostnadseffektiva lösningar som räddningstjänsten inte värderat. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare i diskussionerna med räddningstjänsten.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår