Integration är ett fint ord för att växa samman – Briab, Projsec och Prevecon - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Integration är ett fint ord för att växa samman – Briab, Projsec och Prevecon

Med siktet på att bygga marknadens starkaste och mest kompletta erbjudande inom Brand, Risk och Säkerhet påbörjade Briab resan 2015 med en strategi byggd på organisk tillväxt. Vilket i sin tur är ett fint ord för att växa av sig själv genom att addera tjänster, kompetenser, medarbetare och närvaro runt om i landet. Ett vägval som tog Briab från ca. 40 medarbetare till 140 på 5 år. Men 2020 kompletterades tillväxtstrategin av förvärv, dvs. att integrera lämpliga bolag i verksamheten. Idag är två tidigare fristående verksamheter, Prevecon och Projsec, en integrerad del av The right side of risk.

Briab_Projsec

Bild: Björn Wulff och Henrik Good

Att köpa eller köpas är en stor förändring för alla inblandade och den allmänna sanningen, eller erfarenheten, är att det är svårt och krävande att verkligen ta tillvara på de sk. synergier som ofta är tydliga innan förvärvet. Men kan vara svårfångade då ord ska bli till handling. I samtal med ledarna för de tre bolagen pratade vi om förändring och förhoppning. Men inte mist om det intensiva integrationsarbete som genomförts under det senaste året.

Henrik, vad är den stora skillnaden för dig och Projsec i att nu vara förenat med Briab?

Att bygga ett företag från 4 till 25 anställda på 8 år har inneburit många sömnlösa nätter. Då jag varit engagerad med allt som tillhör att driva ett företag, t ex. marknadsföring, försäljning, ekonomi, tjänsteutveckling, utvecklingssamtal, ledningssystem, kontorssysslor, men också att debiterbara konsulttimmar, är det en lättnad att kunna överlämna delar till mina kompetenta medarbetare på Briab och verkligen fokusera på det jag och vi brinner för – Fysisk Säkerhet – och att utveckla den delen av vårt erbjudande i samklang med de två andra benen, Brand och Risk. Det har vi sett fram mot under lång tid. Och med Briab såg vi möjligheten.

Briab växer med Prevecon

Bild: Fredrik Hellgren och Björn Wulff

Fredrik, kan du sammanfatta vad sammanslagningen har inneburit för Prevecon och dig i tre ord?

Absolut! En utmanande möjlighet.

Ok bra! Jag känner att det finns lite att ”packa upp” i den formuleringen – hur tänker du?

En – för att tre bolag nu blir en stark organisation där alla våra kompetenser kan samverka och komplettera varandra till nytta för våra kunder. Utmanande – för att det är en stor förändring för alla inblandade, men även för att vi står starkt rustade att ta oss an alla utmaningar i projekt och att verkligen utmana marknaden att ta tillvara på helheten vi kan erbjuda. Möjlighet – för att vi nu har en unik position i Brand, Risk och Säkerhet, från vilken vi kan skapa ett heltäckande och inte minst unikt erbjudande i vår bransch. Till nytta för våra kunder och alla inom svenskt samhällsbyggande i sin helhet.

Henrik, utöver Briabs erbjudande inom Brand, Risk och Säkerhet, ge mig två konkreta förändringar som är betydande för dig och dina kollegor från Projsec?

Först och främst, nu kan mina kollegor få mitt professionella stöd om dom önskar och har behov av det, det hanns inte riktigt med förr. Utöver det så har vi nu ett efterlängtat kompetent affärssystem och struktur där vi jan följa våra kunder och samtliga affärsmöjligheter och på så sätt möta och förekomma våra kunders behov, särskilt deras behov av vårt sammantagna helhetserbjudande.

Björn, integration är ju ett, som sagt, fint ord och lätt att säga. Hur har det egentligen varit för dig som VD på Briab?

För mig som VD har det naturligtvis inneburit en hel del, men det är en lite för begränsad del att prata om. Det viktiga är helheten i integrationen. Den har påverkat alla och i det mesta har det funkat som planerat, även om det tagit lite längre tid än tänkt. Det har naturligtvis inte alltid varit smärtfritt. Men, som i det gamla ordspråket, i motgång prövas vännen, så vill jag säga att vi har lärt oss mängder och vuxit på kuppen. Och verkligen kommit samman. Det kvarstår en del, men #tillsammansframåt gäller här på Briab. Låt oss inte glömma att det här har varit våra två första förvärv och med vår kollektiva erfarenhet och kraft står vi riktigt bra rustade att ta tillvara på de där synergierna du nämnde i början av vårt samtal.

Projsec-Briab-möte-5

Henrik, var det rätt beslut så här ett drygt år efter?

Briab har nu en unik kompetens och erfarenhet inom Brand, Risk och Säkerhet, så endast fantasin kan sätta gränser för vad vi kan skapa tillsammans. Att sammanslagning var rätt beslut är för mig en självklarhet, särskilt nu när vi ännu mer förstår och vet vad marknaden efterfrågar.

Fredrik, vad säger du?

Jag håller med, men återigen – de stora möjligheterna ligger framför oss – och där kommer verkligen kunna bevisa det vi tror på och ser framför oss.

Björn, hur sammanfattar du läget nu i början av oktober 2022

Jag är nog löjligt förutsägbar när jag säger att det är våra kunder som bestämmer om vi lyckats. Mitt fokus ligger där och har alltid gjort. Kan vi erbjuda det våra kunder vill ha så gör vi rätt och lyckas vi tillföra ytterligare värde till våra kunder genom vår utveckling så är det kundens bedömning som är beviset. Och det har vi redan fått positiv återkoppling på. Så vi är på helt rätt väg, tillsammans!

Då det är tre upptagna ledare vid bordet märker jag på kroppsspråket att det nog finns annat i agendan än att svara på mina frågor. Så vi avslutar och jag summerar för mig själv att synergi förblir ett märkligt ord om man inte översätter det i handling. Och det känns som att det finns goda förutsättningar för det framöver.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår