Brandskyddsinventering i flerbostadshus - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Låt inte brandskyddet i din fastighet urholkas - ta hjälp av oss på Briab

Ett fullgott brandskydd består av en mängd olika delar i samverkan. Fastigheten skall vara i skick enligt brandskyddsbeskrivningen, släckare och brandvarnare är viktiga delar och inte minst skall utrymningsmöjligheter vara goda. Med tiden kan vi alltför ofta se hur brandskyddet försämras och att det ofta gör det utan att någon uppmärksammar förloppet. Och konsekvenserna visar sig när man som minst vill det.

Brandskydd, Brandskyddsbeskrivning, Ventilationsbrandskydd

Antalet bränder ökar drastiskt

Enligt statistik från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uppstod det under 2015 totalt 262 bränder i gemensamma utrymmen i flerbostadshus där trapphus, korridor, källare och vind var platser där branden startade. 2016 ökade statistiken till 316 bränder, för att ytterligare stiga till 346 bränder året efter. Trenden är tydlig. Antalet bränder ökar i gemensamma ytor, med höga kostnaderna och mänskligt lidande som följd. Som fastighetsägare kan du minska riskerna genom ett förebyggande brandskyddsarbete.

En brandskyddsinventering med Briab ger dig:

• Okulärbesiktning av byggnadens samtliga gemensamhetsutrymmen

• Vi ser över räddningstjänstens möjlighet till effektiv räddningsinsats

• Kontroll av boendes möjlighet att utrymma

• Kartläggning av brandskyddstekniska system och utrustning

• Brandteknisk förvaltningsdokumentation

• Åtgärdsrekommendation för identifierade brister

Tänk på att laddningsstationer för elbilar och elcyklar är en brandrisk.

 

Din kostnad per fastighet:

•  14 900 kr för fastighet upp till 9 våningar
•  24 900 kr för fastighet över 9 våningar

Detta inkluderar fastighetsskötarens medverkan vid besiktningen och vägledning i hur ni själva kan jobba med förebyggande åtgärder. Moms och eventuell reseersättning vid uppdrag på annan ort än där Briab har lokala kontor.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på briab2018.staging.wpengine.com för mer information om

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår