Evening Talks 3 - om sektorns ansvar och möjligheter med nya byggregler - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Evening Talks 3 - om sektorns ansvar och möjligheter med nya byggregler

Betydande förändring av reglerade områden, som våra byggregler, är komplicerat, utmanande och inte sällan obekvämt. Att genomföra förändringen kan innebära betydande fördelar för vårt samhälle och för vår sektor. Den bästa vägen framåt är att vi möts och arbetar tillsammans på ett konstruktivt sätt för att gemensamt förstå både utmaningarna och möjligheterna. I det tredje avsnittet av Evening Talks pratar Michael Strömgren från Briab och Mårten Lindström, nytillträdd projektledare på Samhällsbyggandets Regelforum, kring regelverk och skiftet inom samhällsbyggnad till ett mer hållbart och klimatsmartare byggande.

Play
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår