Digitalt brandskydd är redan här, nu tar vi nästa steg – Symetri och Bimfire Software i samarbete - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Digitalt brandskydd är redan här, nu tar vi nästa steg – Symetri och Bimfire Software i samarbete

I december förra året tog Symetri och Briab sina första gemensamma steg mot att utveckla förbättrad brandskyddsteknik. När parterna nu ingår officiellt partnerskapsavtal påbörjas nästa fas av samarbetet med att utveckla digitaliserade brandskyddslösningar.

Welcome_Linked_in_627

Många brandskyddsåtgärder hanteras fortfarande manuellt med analoga arbetsflöden, till skillnad från andra, mer digitala discipliner i byggbranschen. Avsaknaden av digitala verktyg innebär inte enbart onödiga byggkostnader, utan även en obefintlig datastruktur för fastighetsförvaltning.

Genom att ta steget över till digitala processer hade man sparat både tid och pengar under byggfasen, samtidigt som spårbarheten hade förbättrats för slutprodukten. Detta hade i sin tur inneburit förbättrad säkerhet och hållbarhet under hela byggnadens livslängd.

Partnerskapsavtalet vilar på tre pelare, som tillsammans ska bidra till utvecklingen av förbättrad brandskyddsteknik. Samtidigt får brandskyddsingenjörerna tillgång till BIM-processen med verktyg som är anpassade efter deras behov.

Partnerskapets byggstenar:

  • Symetri blir officiell återförsäljare av Bimfire Tools, ett digitalt initiativ som Briab initierade i syfte att digitalisera brandskyddsbranschen. Idag är Bimfire Software bifirma till Briab.
  • Gemensam resa mot digitaliserad brandskyddsprojektering för att förändra hur branschen arbetar med brandskyddsinformation idag.
  • Möjlighet till informationsutbyte tack vare:
    • Bimfire Tools, en plugin till Revit som gör det möjligt för brandskyddsingenjörer att arbeta i en BIM-modell, vilket underlättar samarbetet med designteamet eftersom arbetet utförs direkt i 3D-modellen.
    • Naviate, varigenom övriga discipliner får bättre förståelse för hur och i vilka situationer brandskyddsprojektering måste implementeras, samtidigt som lokala standarder och krav uppfylls. Detta kommer i sin tur göra det enklare att projektera för brand- och utrymningsvägar.

Det är oerhört viktigt med välutvecklade verktyg för brandskyddsprojektering. Varje brand medför stora kostnader för samhället, inte minst i form av känslomässiga och mänskliga förluster. Byggbranschen har efterfrågat brandskyddslösningar som förbättrar kontrollen under designprocessen samt informationssystem som förenklar framtida fastighetsförvaltning.

Traditionellt sätt har brandprojektering i Rambøll skett i 2D med hjälp av AutoCAD. Med hjälp av Bimfire Tools har vi nu möjligheten att ange brandkrav direkt i BIM-modellen. En uppenbar fördel med att ange brandkrav i BIM är att brandprojekteringen inkluderas tidigt i ett projekt och kan därför vara med påverka den överordnade projekteringen. Detta bidrar t.ex. med att brandkrav kan vara med och påverka utformning och inredning av en byggnad i större grad än tidigare, säger Erik Nyström-Ångman, Brandteknisk rådgivare på Rambøll Norge och fortsätter :

Att ange brandkrav i BIM möjliggör också för kollisionskontroll mot andra discipliner och att all byggprojektering sker i en och samma modell. Rambøll ser att Bimfire Tools kan hjälpa med att automatisera processer vid utarbetning av brandtekniskt underlag i form av ritningar och därigenom reducera tidsförbrukning och förbättra kvaliteten på den slutliga produkten.

Vi ser verkligen fram emot att intensifiera samarbetet. Tillsammans med Symetri kommer vi att kunna påverka branschen i större utsträckning och erbjuda våra framtida gemensamma kunder utökad tillgänglighet och support” meddelar Johan Norén, affärschef, Bimfire Software.

Brandskydd är en viktig del som har saknats i BIM-familjen. Nu tar vi nästa steg mot ett förbättrad flöde och utbyte av information, vilket är en nödvändighet för att ta BIM till nästa nivå”, säger Per Carlsson, affärsområdeschef för AEC på Symetri.

Den 18 maj blev Symetri global återförsäljare av Bimfire Tools med ensamrätt i Norden (med undantag för Danmark) och Storbritannien. Bimfire Tools kommer att ingå i Symetris utbud av produkter och tjänster.

Kontaktpersoner:

Per Carlsson
Director Building & Infrastructure, Symetri
+ 46 (0)70 295 33 10 / per.carlsson@symetri.com

Johan Norén
Affärschef, Bimfire Software
08-406 66 06 / johan.noren@briab.se

Symetri möjliggör för innovativa företag inom sektorerna bygg, fastighet och industri att optimera arbetsflöden, underlätta datahantering och förbättra kvaliteten genom hela designlivscykeln. Vi vägleder våra kunder inom allt ifrån 3D-modellering och simulering till Product Lifecycle Management, Building Information Modelling och Facility Management. Vi har 300 medarbetare som bistår kunder i Norden och Storbritannien. Symetri är en del av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. För mer information, besök: www.symetri.com.

Briab vänder osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som förbättrar processer, reducerar kostnader och skapar trygghet. Från vårt ursprung inom brandskydd har vi utvecklats till ett företag av innovativa riskhanteringsexperter. Vi breddar nu vårt erbjudande med nya revolutionerande digitala produkter för ett bättre brandskydd för en byggnads hela livscykel. Med 140 medarbetare är vi Nordens största fristående riskhanteringsexpert.

The right side of risk  – www.briab2018.staging.wpengine.com

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår