Nu tar vi greppet om ATEX - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Nu tar vi greppet om ATEX

Tillsammans med Brandskyddslaget (BSL) kommer vi på Briab att bana vägen för Sveriges framtida samsyn på ATEX-direktiven. Uppdraget kommer från IPS som arbetar för att förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen.

IPS väljer Briab och BSL

Foto: Shutterstock

Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS) är den ledande plattformen i Sverige för nätverkande, utbildning och forskning för intressenter verksamma inom processindustrin. Intresseföreningen driver ett mycket viktigt utvecklingsarbete med bland annat seminarier för erfarenhetsdelning, framtagning av handledningar och utbildningar. Syftet med intresseföreningen är att sprida och dela bästa tillgängliga kunskap och på så vis om öka medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera dessa.

Briab och Brandskyddslaget vägleder

IPS har valt Briab och BSL för uppdraget att utveckla handledningar och kurser om praktisk tillämpning av ATEX-relaterade regelverk (främst SRVFS 2004:7, AFS 2003:3, SEK Handbok 426) vilka skall vägleda verksamheter och människor framåt mot ökad säkerhet. ATEX och explosiva atmosfärer arbetar vi dagligen med inom Briab och vi ser fram emot att få dela med oss av vår breda och djupa kunskap och erfarenhet inom området.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår