Trä – världens modernaste byggmaterial? Intervju med Susanne Rudenstam - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Trä – världens modernaste byggmaterial? Intervju med Susanne Rudenstam

Hur löser vi klimatfrågan, samtidigt som fler och fler vill bo i städer där det är ont om plats att bygga och där en brand kan få förödande konsekvenser? Vi träffade Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli för en pratstund om klimat, brandsäkerhet, digitalisering och – trä.

Briab intervjuar Susanne Rudenstam brandskydd

I ett Almedalen som pratar och diskuterar om mycket är i år svenskt samhällsbyggande en av de stora frågorna. Hållbarhet, innovation, produktivitet och inte minst digitalisering är områden där det finns enorma möjligheter och utmaningar. Michael Strömgren, vår Public Affairs Manager, fick ett samtal med Susanne som representerar och bär fanan för en av de mest spännande vägarna framåt – att bygga i trä!

M.S: Hej Susanne, träbyggandet är på frammarsch och du har en nyckelroll för svenskt träbyggande. Vi ska höra mer om det men du kan väl börja med att berätta lite om din bakgrund?

S.R: Jag är varken arkitekt eller ingenjör, utan har en bakgrund som marknadsförare och ekonom i tv- och dataspelsindustrin, där jag har jobbat med marknadsföring, PR och lobbyarbete. Men sedan fem år tillbaka jobbar jag på Träbyggnadskansliet.

M.S: Ja, det är ju lite häftigt nu när digitaliseringen växer, det är ju nästan lite åt tv-spelshållet…

S.R: Ja, många har ju undrat hur man kan gå från den branschen till träbyggsektorn, det kan låta som att det är väldigt skilda världar – men faktum är att de löper ihop mer än man kan tro. Båda har den nya tekniken som en väldigt stark drivkraft i utvecklingen. Båda har också en uppstickarposition som är jättespännande.

M.S: Kan du berätta lite om Träbyggnadskansliet och vad ni gör?

S.R: Träbyggnadskansliet drivs i samarbete mellan sågverksindustrin och träförädlingsindustrin. Uppdraget är att se till att det blir mer trä och träbyggsystem i byggandet. Vi fokuserar främst på flerfamiljshus och byggande av större konstruktioner som skolor, kontors- och logistiklokaler.

 

Crowd Management


”Träbyggandet är absolut nödvändigt för att vi ska kunna klara av de klimatåtaganden vi har gjort”

 

M.S: Varför är träbyggandet viktigt för Sverige? Varför behöver vi bygga i trä?

S.R: I det stora perspektivet är träbyggandet inte bara viktigt utan absolut nödvändigt för att vi ska kunna klara av de klimatåtaganden vi har gjort när vi har sagt att vi ska vara fossilfria 2045 och som vi också har skrivit på när vi undertecknade Parisavtalet. Klimatfrågan är kanske den absolut viktigaste frågan, men sen finns också behovet av förnyelse av byggbranschen. Det handlar om att börja bygga på ett nytt sätt som är betydligt mer effektivt och har ett starkt resursperspektiv och där vi kan öka produktiviteten, snarare än tvärtom som vi ser idag.

M.S: Brandskydd och trä är ju förknippade med varandra. Sverige är en träbyggnadsnation och vi har en stark industri. Och av klimat- och miljöskäl så måste vi satsa på träbyggnad och vi ser också ett ökat intresse med satsningar på nya fabriker på kort tid.  Men om vi pratar om träbyggande och brandskydd, hur viktigt är det för er?

S.R: Ett bra brandskydd i träbyggandet är vår absolut viktigaste fråga och har varit det hela tiden. Det var genom att lösa den som vi fick möjlighet att börja bygga höga hus i trä. Den här utvecklingen tog fart när vi gick med i  EU-95 och samtidigt fick funktionsbaserade istället för materialbaserade krav i våra byggregler. Då var brandfrågor, men också övriga tekniska frågor, något som branschen var tvungen att lösa för att vi skulle kunna visa att vi hade fullgoda system också för träbygge. Den är fortfarande en viktig fråga som är under fortsatt utveckling där branschens alla aktörer arbetar med att utveckla brandskyddet och lösningarna för hur man bygger med trä.

 

”Ett bra brandskydd i träbyggandet är vår absolut viktigaste fråga och har varit det hela tiden”

 

M.S: Träbyggnadsindustrin ligger långt framme vad gäller industriellt byggande. Det har etablerats flera nya fabriker så det sättet att bygga är på stark frammarsch. Träbyggnad nämns ofta som modernt och smart, men vad innebär det industriella byggandet i praktiken?

S.R: Om man tar exemplet med brandskydd så kännetecknas den industriella processen av att man har ett starkt fokus på att återföra kunskap, på att lära och att ständigt förbättra och utveckla. Där är brandskyddet ett typexempel, träbyggnadsbranschen kännetecknas av ständig utveckling så att de system vi bygger med hela tiden utvecklas och förfinas på fabrikerna. Många av våra medlemmar som bygger industriellt bygger också inne på fabrik. Men det handlar egentligen inte om att man har automation eller att man bygger på fabriken, utan snarare om att man har en industriell process och att man inte är projektorienterad utan processorienterad och har ett flödesperspektiv i byggprocessen. Där kan man se att repetition och erfarenheter är det som gör att man utvecklar och säkerställer kvalitet.

 

”Repetition och erfarenheter är det som gör att man utvecklar och säkerställer kvalitet”

 

M.S: Här finns en stor potential för Sverige, gällande just export av träbyggnation. Vad är det viktigaste för att vi ska lyckas på andra marknader?

S.R: Det är just att jobba med kunskapsöverföring och att mångfaldiga kunskapen hos träbyggsektorn. Den är väldigt djup, men smal, och det är vår stora utmaning att se till att den kunskapen kommer ut, i svensk byggbransch men också internationellt. Vart man än vänder sig i världen så finns ett jättestort intresse för att bygga i trä, många gånger drivet ur klimatfrågan som megatrend. Men intresset kommer också ur en annan megatrend – urbaniseringen och att vi bygger i det redan bebyggda. Där handlar det om off site-construction, förtillverkning och att vi kan göra mycket klart på annan plats än där det ska byggas. Det är också en av drivkrafterna för trä.

 

”Träbyggnadsindustrin generellt är med på digitaliseringståget, men tåget rullar inte så fort än så länge”

 

M.S: Då kommer vi in på digitaliseringen som ju är kopplat till det industriella byggandet. Digitaliseringen inom byggsektorn innebär en väldigt stor omställning, många aktörer pratar om det och börjar satsa på det. Vi ser att en stor omställning är på väg, helt enkelt för att produktivitets- och kvalitetsvinsterna är så stora. Är träbyggnadsindustrin med på digitaliseringståget?

S.R: Jag skulle säga att träbyggnadsindustrin generellt är med på digitaliseringståget, men tåget rullar inte så fort än så länge. Det finns skilda delar i värdekedjan som har kommit längre, men jag tror att det finns goda förutsättningar för träindustrin för att med nyfikenhet och intresse genom industriell produktion utveckla sin process och använda potentialen som finns i digitaliseringen fullt ut. Så om vi står på plattformen nu ser jag en stor potential att snabbt öka farten, men som sagt – digitaliseringsprocessen och att verkligen nå den fulla potentialen bygger på att man kan jobba igenom hela värdekedjan och att alla aktörer nyttjar digitaliseringen och blir digitala på riktigt.

Briab i Almedalen 2019 brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

M.S:  I brandskyddssammanhang har vi sett en stor impact i efterdyningarna av Grenfell-branden i England. Där ser vi en oroande utveckling där England delvis lämnar principen för funktionskrav och materialneutralitet. För byggande av bostadshus över 18 meter förbjuds sedan förra året brännbara material i ytterväggen, vilket ju också påverkar trähusbyggandet – även om det var plastbaserade material som var boven i det fallet. Kan vi lära oss något av utvecklingen i England för svensk del?

S.R: Ja, det tror jag. Det som hände i England har fått effekter över hela världen och inte minst i Europa har det satt igång en massa processer. Vi kan från olika håll, både myndigheter och andra aktörer, både förstå och lära oss av det, så ja: vi både kan och måste lära oss av den branden. Grenfell var ju ett betong- och stålhus med en plast- och aluminiumfasad, det var inte trä någonstans, men det var ett brännbart material där man inte hade koll på utförande eller på vilka material som användes. Det här är ju pudelns kärna: att se till att vi har kvalitetssäkringar och att vi utför våra byggnader precis så som de är ritade och designade och att vi kan säkerställa kvalitet genom hela kedjan.

 

”…utvecklingen av brandskydd, med digitalisering och industriellt byggande är en riktig framgångsformel för Sverige!”

 

M.S: Vad är viktigast för att nå dit, vad är det vi måste jobba mest med?

S.R: Utmaningarna hos träbyggandet ligger i att det vi ritar och det vi gör på våra trähusfabriker, det har vi väldigt bra koll på.  Vi vet exakt hur alla moment utförs och vi kvalitetssäkrar dem. Men när träbyggindustrin övergår i byggindustrins traditionella processer ute på bygget – det vill säga de sista 10 procenten – så gäller det att vi har samma kvalitetskontroll även i det skedet och att montage och allt annat man gör ute på bygget också utförs på ett bra sätt.

M.S: Det är dags att runda av, vad vill du trycka extra på?

S.R: Ja, avslutningsvis vill jag också säga att jag tror att detta med att fortsätta jobba med utvecklingen av brandskydd, med digitalisering och industriellt byggande är en riktig framgångsformel för Sverige. Det är något som jag tror att vi som nation skulle kunna sälja ute i världen.  Efterfrågan är stor och vi har en jättebra position. Vi är Volvo, vi är säkra

 

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår