Affärspolicy - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Affärspolicy

Vår affärspolicy styr verksamheten framåt i rätt riktning

Briabs vision "Att leda, inte följa" handlar om att leda genom tanke, handling och förnyelse. Vår mission utgår våra kunders mål, där vi arbetar för att vända risker som skapar osäkerhet till möjligheter. Sammantaget är vårt löfte att förflytta våra kunders verksamheter till rätt sida av risk. Vår affärspolicy utgör grunden för hur vår verksamhet och våra affärer ska bedrivas för att vår kraft och strävan ska vara möjlig och meningsfull.

briab-att-leda-inte-folja

Miljö och hållbarhet

Vi är beroende av vår omgivning och omvärld och vi förväntar oss att den ställer krav på oss. Vi ska inte bara värna om miljön och klimatet, genom vårt agerande och våra tjänster ska vi långsiktigt bidra till en alltmer hållbar och blomstrande värld.

briab-vy-skovde-hallbarhet-miljo

På Briab har vi insett att vi har störst miljöpåverkan genom hur vi verkar i våra projekt. Minskade byggfel, riskreducerande arbete och smarta lösningar ger mindre påverkan på miljön. Vi tror också att man ska leva som man lär och försöker därför minska vår direkta miljöpåverkan, och vi klimatkompenserar också för alla våra beräknade utsläpp. Men hållbarhet är inte bara klimat och miljö, vi arbetar även för social hållbarhet genom ett aktivt mångfaldsarbete.

Compliance

De lagar och förordningar som gäller där vi verkar är inte en begränsning. Att följa dem är språngbrädan för att vända osäkerheter till möjligheter.

briab-rikstadshuset

Våra medarbetare är vår största tillgång. Drivna medarbetare i ständig utveckling är en förutsättning för att kunna leda, inte följa. Men för att leda utvecklingen behöver man också kunna trivas och känna att man kan utvecklas. Därför har vi inte bara generösa arbetsvillkor. Vi arbetar aktivt med att följa upp hur medarbetare mår, att de introduceras för nya arbetsuppgifter, gör karriär och utvecklas som ledare.

Arbetsmiljö

För att leda ställs höga krav på våra medarbetare och våra medarbetare har rätt att ställa krav tillbaka. Att trivas och drivas är en förutsättning hos oss.

Grundutbildning-egenkontrollant-brandskyddsansvarig

Våra medarbetare är vår största tillgång. Drivna medarbetare i ständig utveckling är en förutsättning för att kunna leda, inte följa. Men för att leda utvecklingen behöver man också kunna trivas och känna att man kan utvecklas. Därför har vi inte bara generösa arbetsvillkor. Vi arbetar aktivt med att följa upp hur medarbetare mår, att de introduceras för nya arbetsuppgifter, gör karriär och utvecklas som ledare.

Kvalitet

På Briab vänder vi osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som ständigt förbättrar processer, reducerar kostnader och ger trygghet åt oss och våra kunder så att de och vi kan fokusera på sin affär. Vårt ledningssystem är ett smörjmedel i denna mission.

ludwig-brandskydd-digitaliering-ipad-bim

Med ordning och reda finns mer kraft att vara nyskapande och visionär. På Briab har vi rutiner och processer som är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. I vårt ledningssystem ingår även arbetsmiljö, vi har till och med en process för att leda, inte följa. Rutinerna och processerna följs regelbundet upp internt av ledning och medarbetare och externt av revisorer och konsulter.

Se filmen om vår verksamhet

För att ge dig en snabb överblick och förståelse kring inom vilka områden vi tar våra kunder till rätt sida av risk, så har vi satt samman en film. Unna dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under drygt en och en halv minut. Skruvat upp ljudet.

Play

Har du frågor eller funderingar kring hur vi bedriver vår verksamhet, tveka inte att höra av dig.

 

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår