Om brand, risk, säkerhet – och hållbarhet - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Om brand, risk, säkerhet – och hållbarhet

Samhällsbyggnadssektorn står idag för över 30 procent av utsläppen av växthusgaser globalt och i Sverige kostar byggfel och slöseri drygt 100 miljarder varje år. På Briab står hållbarhet högt på agendan av många anledningar. Dels är det en absolut nödvändighet för framtiden, men också för att Briabs huvudägare Alder har hållbarhetsutveckling som affärsmodell. För att utforska hållbarhetsarbetet på Briab lite närmare ställde vi några frågor till Olle Wulff, riskingenjör och hållbarhetsansvarig på bolaget.

briab-bygge-brand-risk-säkerhet-hållbarhet

Vi börjar med en enkel, men troligtvis rätt så omfattande fråga: hur förhåller sig hållbarhet till brand, risk och säkerhet?

Hållbarhet är ett brett begrepp som handlar om att ingenting vi människor gör på den här planeten får utarma planetens resurser eller påverka människors liv och hälsa på ett oacceptabelt sätt. Och kanske framförallt, att vi inte förstör kommande generationers möjligheter till ett värdigt och gott liv. Att balansera brandskydd, riskhanterande och säkerhetshöjande åtgärder så att riskerna är acceptabla utan att äventyra planetens ändliga resurser är därför kärnan i det vi gör, eller som vi säger, att säkerställa ”the right side of risk”.

briab-olle-wulff

Briab ägs av Alder, ett investmentbolag som fokuserar på ägande i hållbarhetsdrivande bolag. Hur hjälper det er i ert arbete?

Det viktigaste är tydligheten i vilken riktning Alder vill att vi ska verka i vår affärsstrategi och i våra målsättningar. Det finns en förväntan att vi ska utveckla oss och våra kunder och bidra till en omställning i samhället mot ökad hållbarhet. Detta får extra tyngd då flera branscher fortfarande inte har konkretiserat på vilket sätt de ska minska sin resurspåverkan. Det innebär att kraven på oss från våra kunder fortfarande är ganska vaga och otydliga. Vår egen vision och Alders ägande driver oss tydligt att verkligen ta ansvaret att leda utvecklingen framåt. Vår ägare Alders inriktning ger i sammanfattning en trygg och stark plattform för oss att jobba konkret och innovativt med vårt hållbarhetsansvar.

briab-bygge-kran

Hur jobbar ni med hållbarhet på Briab? Internt och i era uppdrag?

Eftersom vi är ett konsultbolag utan egen fysisk produktion är resurskonsumtion och påverkan från vår interna verksamhet begränsat till i första hand våra resor och förbrukningen på våra kontor. Därför försöker vi undvika flygresor och resor med förbränningsmotorbilar. Vårt interna arbete är en viktig del för oss och pågår hela tiden med ett kontinuerligt förbättringsfokus. Men i jämförelse med vårt externa arbete visar det sig att den möjliga utsläppsbesparingen i ett enda medelstort byggprojekt (Briab arbetar årligen med flera tusen uppdrag) överstiger vår totala interna klimatpåverkan under ett år. Därför har vi valt att lägga vårt största fokus på våra uppdrag. Arbetet i våra uppdrag kan delas in i två kategorier, där den första är de lågt hängande frukterna. Byggbranschen förlorar årligen i storleksordningen 100 miljarder kronor på slöseri i form av byggfel. Här har vi på Briab en fantastisk möjlighet att påverka redan idag. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Säkerställa att digitaliseringen inom byggsektorn fortsätter, dels genom initiativet Bimfire som digitaliserar brandskyddsbranschen men även via pågående projekt för att effektivisera samhällsplaneringen via smarta verktyg för riskhantering.
  • Övertyga våra kunder att vi får ta ett större ansvar för granskning och kontroll av bygghandlingar
  • Hjälpa våra kunder med projektriskhantering
  • Den andra kategorin handlar om att fullt ut utnyttja vår spetskompetens inom brand, risk och säkerhet och på det sättet hjälpa våra kunder att fatta väl underbyggda och mer hållbara beslut avseende exempelvis:
  • Stommaterial
  • Brandavskiljande konstruktioner
  • Brandtätning
  • Resurs- och energioptimerade installationer
Briab

Vilka framgångsfaktorer ser du i ert arbete och vad gör att ni kommer framåt?

Först och viktigast är angelägenheten. Vi går mot en global uppvärmning väl över två grader vilket riskerar att i grunden förändra livet på jorden som vi känner det, där stora delar av de områden där människor i dag lever kan bli obeboeliga. Så insikten att det verkligen är angeläget är absolut den viktigaste faktorn för förändring. Efter det är övertygelse och mod två viktiga faktorer då de driver oss och hjälper oss att verkligen göra det vi kan göra i nuet – ett exempel är att leda våra kunder mot att våga bygga fler hus med förnyelsebara och hållbara material och metoder. Slutligen tycker jag att kommunikation är en framgångsfaktor, då i meningen att när vi väl genom mod och övertygelse har lyckats få vår uppdragsgivare att med trygghet t.ex. ersätta betong med trä (eller annat mer hållbart byggande) verkligen går ut och medvetet kommunicerar det vi gjort och inspirerar andra att också ta den ”svårare” vägen nu! Är vi många som både genomför och låter omvärlden veta att det verkligen går, bygger vi kritisk massa och acceptans för att bygga hållbart i en konventionell och ofta förändringsmisstänksam bransch.

briab-bygge-wood-trä

Varför är du hållbarhetsansvarig på Briab?

Jag tror inte att jag är ensam om att värdera meningsfullhet i livet och i arbetet väldigt högt. Att försöka att påverka en bransch som står för drygt 30 procent av Sveriges utsläpp av Global Warming Potential (GWP) känns väldigt angeläget och viktigt, kort sagt, meningsfullt. Varför just jag har fått förmånen får du fråga min chef. Men det jag själv ser som min största styrka är mitt engagemang.

briab-greta-how-dare-you

Har du något föredöme inom hållbarhetsarbete, eller i någon sektor som påverkar hållbarhetsarbete positivt?

Greta Thunberg för hennes civilkurage, engagemang och vältalighet. Johan Rockströms sakkunskap, faktabaserat är det enda raka, och även hans engagemang och påverkan. Sedan är det klart att de här entreprenörerna som driver omvälvande förändring av branscher så som Elon Musk (grundare av Tesla) och Peter Carlsson (grundade och VD för Northvolt) både har en övertygelse och en förmåga att sammanföra och koncentrera energi och resurser med stor uthållighet som ju är föredömlig. Även om jag personligen tror att det är lätt att tappa andra viktiga perspektiv när man tvingas att ha ett mycket stort ensidigt fokus för att nå ett enskilt högt ställt mål.

Olles engagemang är klart smittsamt och hänger kvar länge efter att han försvinner på sin cykel mot hemmet och familjen. ”Ansvar är inget man får, det är något man tar” poppar upp i huvudet och jag funderar över mina egna val. Och det är där det måste börja, tänker jag. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Oavsett om man är en enskild individ eller ett stort brand, risk och säkerhetsföretag som Briab.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår