Alder förvärvar majoritet i Briab Group AB - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Alder förvärvar majoritet i Briab Group AB

I mitten av oktober skrevs avtalet där nuvarande ägare i Briab avyttrar majoritetsandelen till investeringsfonden Alder. Nuvarande delägare, alla aktiva i bolaget, fortsätter som minoritetsägare och seniora konsulter och experter inom bolaget.

Henrik Blomé, Partner Alder och Björn Wulff, CEO Briab

Bild: Henrik Blomé, Partner Alder och Björn Wulff, CEO Briab

– Vi har sedan en tid tillbaka planerat för nästa steg för Briab, säger Fredrik Hiort, Senior Partner Briab. Sedan starten 2002 har vi tagit vår verksamhet från sex brandskyddskonsulter som ville mer, till en ledande brand- och riskhanteringsexpert med över 110 medarbetare på 8 kontor runt om i landet. Med Alder som partner och huvudägare kan vi stolt lämna över ledarskapet för företaget och tillsammans utveckla företaget och skapa ett säkrare och mer hållbart samhällsbyggande.

Avgörande för affären har varit Alders tydliga fokus på hållbarhetsutveckling som drivkraft för tillväxt i de bolag man förvärvar och äger. Alder erhöll 2019 och 2020 det högsta betyget i FN-stödda PRI:s utvärdering av ansvarsfulla investeringar.

– Briabs utveckling har naturligtvis imponerat på oss i stort, men särskilt intressant är Briabs strategiska plan och hur man lyckats leverera på den. Att gå från renodlad brandskyddskonsult till ett ledande riskhanteringsföretag öppnar upp för stora och spännande möjligheter. Verksamhetens påverkan på hållbarhetsutveckling inom t ex. byggindustrin är påtaglig. Den ska vi tillsammans ta tillvara på, utvecklar Henrik Blomé, Partner Alder.

Briab består idag av tre kompletterande affärsområden. Services erbjuder konsulttjänster och expertis inom brand och risk. Products & Solutions med systemlösningar och expertis inom utrymning, samt Software som erbjuder mjukvarulösningar för brandskydd och utvecklar produktserien Bimfire Suite.

Vi välkomnar våra nya ägare och känner stor tillförsikt inför framtiden då våra tidigare ägare och kollegor är kvar. Tillsammans med dem och våra vassa medarbetare i alla affärsområden och runt om i Sverige kan vi nu, med ännu mer kraft och resurser, jobba vidare mot vår vision att leda – inte följa! Avslutar Björn Wulff, CEO på Briab

Om Alder
Alder är en nordisk investeringsfond med målet att skapa goda möjligheter för hållbara teknikföretag att accelerera tillväxt och strategisk utveckling. Alla våra bolag bidrar med någon miljöfördel, t.ex. genom effektivitet i energi- och resursutnyttjande. I rollen som aktiv ägare tillför vi kompetens och kapital, tillsammans med ett brett nätverk av industrialister och experter som förstärker styrelser och ger strategisk rådgivning. www.alder.se.
För mer information kontakta:

Henrik Blomé Partner Alder
tel: +46 706 38 01 30
Mail: henrik.blome@alder.se

Keiward Pham, Investment Director Alder
tel: +46 725 09 48 48
Mail: keiward.pham@alder.se

Om Briab
Briab erbjuder expertis och tjänster inom riskhantering. Vårt ursprung inom brandskyddsteknisk projektering, brandfarlig vara och systematiskt brandskyddsarbete är idag kompletterat av riskhantering inom ett flertal områden, som analys och hantering av risk i verksamheter och vid samhällsplanering.  Vi finns representerade med kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Norrköping, Borlänge, Malmö, Gävle och Värnamo. www.briab2018.staging.wpengine.com

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår