Branden i Notre-Dame - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Branden i Notre-Dame

Efter 9 timmar är branden under kontroll och budskapet är, att även om mycket förstörts, så finns det ljusglimtar i eländet. Notre-Dame de Paris skall byggas upp har Emmanuel Macron slagit fast och "det värsta" har undvikits. Tack vare en samordnad och effektiv insats av över 400 brandmän har oersättliga skatter räddats samtidig som branden bekämpats. Vår Public Affairs Manager, Michael Strömgren, befinner sig i Paris och rapporterar om vad som sker.

brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör
Branden i Notre-Dame är en väckarklocka för oss. Vårt kulturarv är skört och stora värden kan raderas över en natt. Stora värden har nu räddats genom den franska räddningstjänsten och förhoppningsvis kan mycket återställas.

Michael reflekterar:

– Notre-Dame är ett monumentalt byggnadsverk som jag tror många människor har en relation till. Själv besöker jag Paris både i tjänsten, och privat när vi besöker familj där, och katedralen ger alltid ett mäktigt intryck. Det är otänkbart att förlora Notre-Dame.

Skydd av kulturvärden är viktigt, men riskerar att bli eftersatt. Ofta är det kostnadsskäl eller helt enkelt att man inte är medveten om riskerna. Därför är det viktigt att ta lärdom efter händelser som detta. Samtidigt går det inte nog att understryka det förebyggande arbetet. Är det något vi känner till och har sett genom historien så är det Parisarnas kraft och vilja i motgång. Nu kommer en tid av att förstå och lära av allt som föranlett branden. Och att tillsammans skapa sätt att förhindra att det sker igen. Vi fortsätter rapporteringen när vi vet mer.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår