Briab GPTW certifierad - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Briab GPTW certifierad

Nya sätt att jobba och samverka, plötsliga omvärldsförändringar och otaliga faktorer påverkar oss alla dagligen. Ofta mer än vad vi inser i stunden. Därför satsar vi nu än mer på att förstå och utveckla vår egen arbetsplats och vårt "inre". Great Place to Work (GPTW) utför världens största arbetsplatsstudie och delar ut kvalitetsutmärkelse till de allra bästa i 106 länder över hela världen. Där ska vi vara med för att bli vårt bästa. För oss själva och för våra kunder och omvärld.

4Z3A9372

Grattis till certifieringen Great Place to work (GPTW). Det är inte alla som lyckas få den och det är inte helt enkelt, förstår jag. Berätta lite…

Tack! Det känns verkligen jätteroligt att få certifieringen redan första året vi genomför undersökningen. I undersökningen får våra medarbetare svara på huruvida de instämmer i frågor kopplade till fem olika dimensioner; trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. Svaren på frågorna sammanställs sedan för att få fram ett sk. Trust index, vilket är den grad av tillit medarbetarna upplever på arbetsplatsen. För att bli Great Place to Work-certifierad krävs ett Trust Index™ på minst 70 (på en 100 gradig skala), vilket vi på Briab nådde. Nu ska vi jobba oss ännu högre!

Varför valde ni på Briab att jobba med GPTW?

Vi valde GPTW främst för att vi gillar det som mäts i undersökningen, alltså tilliten på arbetsplatsen och i kulturen. Vi är övertygade om att tillit är en väldigt viktig faktor  för att få och ha engagerade medarbetare som trivs på sitt arbete. Med hjälp av GPTWs konsulter kommer vi utifrån vårt resultat att arbeta med att förstå det som fungerar bra och vad vi kan göra bättre för att skapa en så bra arbetsplatskultur som möjligt. Till nästa undersökning kommer vi även genomföra en Culture Audit, vilket innebär att ledningsgruppen gör en organisationsutvärdering som hjälper oss att förstå vad det är som gör vår organisation unik och på så sätt kan vi identifiera hur vi kan bli en ännu bättre arbetsgivare för våra medarbetare. GPTW är en även en väletablerad aktör inom medarbetarundersökningar och genomför undersökningar i 106 länder på över 19,8 miljoner medarbetare. Genom undersökningen kommer vi nu kunna vara med och jämföra oss mot branschen och målet är såklart att hamna på listan med Sveriges bästa arbetsplatser.

Ni har rekryterat närmare trettio nya medarbetare under 2021 och fått ytterligare ca. 40 nya kollegor genom de två förvärv ni genomförde under förra året? Hur har det fungerat?

Vi, likt många andra företag, har på grund av pandemin haft en utmaning i att tänka om, både när det gäller rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Nästintill allt har ställts om till att ske digitalt vilket har varit utmanande, men det ha även genererat nya möjligheter. Vi är inte längre lika bundna till våra fysiska kontor vilket har skapat samarbeten och möten över hela landet, både mellan tidigare kollegor på Briab, men även för våra nya på Projsec och Prevecon. Nu ser vi fram emot att äntligen börja kunna ses på riktigt.

Briab cybermöte

Hur skulle du sammanfatta Briabs företags- och medarbetarkultur för dom som inte känner er?

Briabs vision är att vi ska leda, inte följa, och det genomsyrar allt vi gör. För att gemensamt kunna jobba mot vår vision har vi tillsammans tagit fram och enats om det som bildar vår identitet, våra värderingar och vår personlighet. Vi strävar efter att alla medarbetare, gamla som nya, ska känna att man kan stå för dem och använda sig av dem i vardagen. På Briab är vår identitet i mångt och mycket lika med vår företagskultur; dvs. hur vi är mot varandra, vad vi gemensamt värderar och hur vi ser på och beter oss mot vår omvärld. I vardagen betyder det att vi har högt i tak, har nära till skratt och utan att vara klyschig, att vi har det roligt på jobbet. Vi är relationsorienterade och det märks i kulturen.

Vad är mest ”great” med att arbeta Briab, tycker ni? Helt personligt, alltså.

Sara: Jag måste säga våra fantastiska kollegor, och jag tror att många håller med mig här. Just kamratskap är den delen i undersökningen som vi har fått absolut högst på!

Kajsa: Jag håller helt med, att man är trygg med sina kollegor gör att man vågar utmana i sitt yrke och varandra och det är det som tar oss framåt, både som företag men även som individ.

Vad händer nu med GPTW på Briab. Hur tar ni er an 2022? och vilka mål sätter ni?

Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsplats! Innan vi kommer dit så kommer vi nu att genomföra workshops med alla chefer där vi går igenom resultaten i undersökningen och tittar på vilka styrkor vi har och vilka utmaningar vi står inför. Cheferna kommer att ta med resultaten in i sina arbetsgrupper för att jobba vidare utifrån varje grupps resultat och önskemål. Vi ser 2022 års undersökning som ett startskott på att kunna jobba ännu tydligare kring det som redan nu gör oss till en bra arbetsplats och vad som kan göra oss ännu bättre.

Vi tackar Kajsa och Sara för pratstunden och ser fram mot ett nytt snack om ett år. Detta ska vi följa upp, helt klart. 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår