Evening Talks - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Evening Talks

Evening Talks - informellt och insatt om viktiga frågor inom samhällsbyggnad

Betydande förändring av reglerade områden, som våra byggregler, är komplicerat, utmanande och inte sällan obekvämt. Att genomföra förändringen kan innebära betydande fördelar för vårt samhälle och för vår sektor. Den bästa vägen framåt är att vi möts och arbetar tillsammans på ett konstruktivt sätt. På så sätt kan vi gemensamt förstå både utmaningarna och möjligheterna. I Evening Talks pratar och resonerar vi med ledande personer runt olika centrala ämnen inom svensk samhällsbyggnad. Samtalen är utforskande, nyfikna och konstruktiva.

Play

I det första avsnittet av Evening Talks pratar Michael Strömgren från Briab och med Dr Brian Meacham, Internationell forskare vid Meacham Associates, om behovet av att bygga ett nytt regelsystem som ökar innovationstakten, förbättrar kvaliteten och prestandan i våra byggnader och infrastruktur. Samtidigt som att vi säkerställer att grundläggande samhälleliga förväntningar, så som hållbarhet, resiliens och säkerhet uppnås.

Läs även Michael Strömgrens och Brian Meachams artikel i Byggvärlden – Nya byggregler ger stora möjligheter – om vi tar till vara på dem

Play

I det andra avsnittet av Evening Talks pratar Michael Strömgren från Briab och Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, om det svenska byggregelsystemet. I detta samtal diskuteras regelsystem, hur det skiljer sig i olika europeiska länder, modell för nationell planering, digitalisering, om förändringar inom samhällsbyggnad, om skiftet i regelsystemet och varför det är viktigt.

Play

I det tredje avsnittet av Evening Talks pratar Michael Strömgren från Briab och Mårten Lindström, nytillträdd projektledare på Samhällsbyggandets Regelforum, kring regelverk och skiftet inom samhällsbyggnad till ett mer hållbart och klimatsmartare byggande.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår