Brandteknisk rådgivning vid ombyggnation och förvaltning av kulturbyggnader - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Brandteknisk rådgivning vid ombyggnation och förvaltning av kulturbyggnader

Skall du bygga om en kulturmärkt byggnad eller funderar du på vad du som är möjligt göra med din fastighet? Har du fått ett föreläggande från räddningstjänsten att något måste göras?

Brandskydd, Brandskyddsbeskrivning, Ventilationsbrandskydd

Nu erbjuder vi på Briab kompetens och stöd vid underhåll, reparationer och renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Utöver gedigen brandteknisk erfarenhet har vi nu även kollegor med certifiering Behörig Kulturbyggnader som kan leda dig rätt från början.

Johan Hanberger, brandingenjör, är ansvarig för vårt erbjudande inom Kulturbyggnader och har både ett stort privat och professionellt intresse av att bevara och förbättra kulturmärkta byggnader. Vi passade på att ställa några frågor till Johan:

Brandskydd, Brandskyddsbeskrivning, Ventilationsbrandskydd

Hej Johan, du har i dagarna blivit officiellt Behörig Kulturbyggnader, berätta mer:

Jag har länge varit förtjust i historia och gamla byggnader. För 8 år sedan köpte jag och min fru ett hus från 1901 och det var början på en intensiv lärotid där vi lärde oss själva en del av hantverket kring byggnadsvård, gamla hus och byggtekniker. Allt från linoljefärg till halvsulning av timmerstockar. Nu börjar vi bli färdiga med en första genomgång av huset och jag är förlorad ner i ett oändligt svart hål av spännande kunskap. Min ambition har varit att hitta en länk mellan mitt fritidsintresse och arbetslivet. Hur kan jag kombinera brandskydd och byggnadsvård? Utbildningen jag nu gått är ett steg på vägen.

Vad innebar kursen?

Det är en kurs särskilt riktad mot yrkesverksamma inom byggnadsvård och syftar till att säkerställa nödvändiga teoretiska kunskaper i området. Begreppet byggnadsvård, som vi ser det idag, är inget fast begrepp och sättet man hanterar äldre bebyggelse har varierat mycket genom århundradena. Nu finns det gemensamma internationella dokument som anger principer för hur god byggnadsvård bör bedrivas. I Sverige har vi dessutom flera lagar och förordningar som reglerar vad vi får göra och på vilket sätt det kan göras. Detta tillsammans med en grundlig genomgång av byggnadsdetaljer i svensk byggnadstradition är ryggraden i utbildningen.

Vad är egentligen en kulturbyggnad?

Kulturbyggnader kan vi säga är ett samlingsnamn för en byggnad som på något sätt, enligt lag, är skyddad från förvanskning. Ibland är det mindre delar av byggnaden som en fasad, men det kan även vara interiöra detaljer. Jag arbetar just nu med ett projekt där vissa dörrar, lägenheter och trapphus är skyddade. Det kan vara styrt till exempel i detaljplan, kulturmiljölagen eller genom att det är ett kulturreservat.

Varför är det viktigt att bevara gammal byggnation?

Oj. Vilken djup och fundamental fråga. Det brukar ju hänföras till diverse diskussioner om kontakt med historien, att minnas vår egna litenhet. För mig räcker så enkla anledningar som att dom är grymt vackra och att jag beundrar hantverket. Sen finns det också mycket att lära av historien. Äldre byggnader är ofta mer hållbart byggda med närproducerat naturmaterial.

Vad innebär att du nu är Behörig Kulturbyggnader?

Det innebär att jag nu har formell kompetens att jobba med frågorna och en mycket djupare kunskap inom området.

Och för dina uppdragsgivare, vad kan du hjälpa till med?

Våra kunder kan nu få tillgång till en brandingenjör som redan från projektets början har kunskap om utmaningar och begränsningar när det gäller ombyggnation i kulturbyggnader. Genom denna kunskap kan vi föreslå åtgärder och produkter som är möjliga att genomföra trots att byggnaden är skyddad från förvanskning.

Har du någon kulturbyggnad som du tycker är särskilt intressant att lära sig av?

En byggnad som fått en byggnadsminnesförklaring har särskilt sig från andra byggnader genom att den har synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det betyder att det för varje sådan byggnad finns något nytt att titta på och uppleva. Just bredden av olika frågor och utmaningen i att hitta ett bra brandskydd i dessa unika byggnader är det som lockar.

Är vi bra på att ta hand om vårt kulturarv när det gäller byggnader? 

Tyvärr inte. I en rapport från Riksantikvarieämbetet återges hur frågan om kulturarv missas eller ignoreras i kommunernas bygglovsprocess. Det innebär att många kulturvärden försvinner för alltid. Samtidigt har vi det ständiga hotet från bränder som årligen förstör byggnader med kulturhistoriskt värde. Vi behöver bli bättre på att jobba med förebyggande arbete även i dessa miljöer innan det är försent.

Har du något önskeprojekt du skulle vilja jobba med?

Drömprojekten hade givetvis varit att få jobba med några av de Statliga byggnadsminnena. Varför inte Drottningholm slott?

Vi tackar Johan för pratstunden och ber alla som är intresserade av att veta mer om vad Johan och vi på Briab kan göra för er, att ta kontakt nedan eller slå en signal.

 

 

 

 

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår