Kan Grenfell hända i Sverige? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Kan Grenfell hända i Sverige?

Hur är kvaliteten på brandskydd i Sverige och hur vill vi att den skall vara? Hur hänger det ihop med vårt byggbehov och branschens oundvikliga behov av att jobba mer hållbart och resurseffektivt?

Grenfell_Tower_fire_(wider_view)

Den 15 december håller vi seminarium i samarbete med Brandskyddsföreningen, Brandforsk och BIV för att belysa och diskutera frågan på djupet. Briabs forskningschef Johan Norén och vår specialist Michael Strömgren kommer att prata om hur projektering, produktval, utförande och kontroll ska leda fram till byggnader med rätt kvalitet på brandskyddet – och om Grenfell skulle kunna hända i Sverige. Hur ser det ut idag och hur ser vägar framåt ut? Ett flertal av Briabs forskningsprojekt ligger till grund för innehållet och visar på brister men också stora möjligheter.

Seminariet hålls, som sagt, den 15 december 11.00 – 15.00 hos Brandskyddföreningen på Årstaängsvägen 21 C på Liljeholmen i Stockholm. Anmälan senast den 11 dec. Anmäl dig här: https://www.brandskyddsforeningen.se/forskning/om-oss/seminarium-om-kvaliteten-i-sveriges-brandskydd/.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss, maila eller ring. Och du, har du inte deltagit i vår undersökning om – Cellplast i ytterväggar i högre byggnader – så gör det! Nu!

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår