Rökdykare räddar dopfunten i Visby domkyrka - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Rökdykare räddar dopfunten i Visby domkyrka

Tillsammans med Räddningstjänsten i Visby iscensatte Briab nyligen en verklighetsnära övning inför internationella försäkringsbolag, kyrkans personal och överraskade kyrkobesökare. Syftet med övningen var att öka förståelsen och utveckla riskhanteringsarbetet för Visby domkyrka och våra svenska kyrkor runt om i landet.

visby-1140x500

Svenska kyrkans 3 400 kyrkor utgör ett nära nog oersättligt värde. Oavsett om det gäller vår tro, vårt kulturarv eller våra ekonomiska resurser är landets kyrkors värde fortfarande underskattat och en stor riskfaktor.

”Det skulle kosta flera miljarder kronor om en domkyrka i Sverige fick en större skada, det gäller även för domkyrkan i Visby, säger Jens Kjerulf, teamledare för Risk Consulting på Briab”

Under 2016 genomförde vi på Briab omfattande riskbesiktningar av domkyrkorna i Sverige för att genomföra riskanalyser och beskriva riskexponeringen för de internationella återförsäkringsaktörerna.

På Briab arbetar vi med riskhantering inom många områden i samhället, från brandskydd till farliga verksamheter och försäkringsrelaterade frågor som ovan.

Läs mer om övningen: http://www.helagotland.se/14902358

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår