Brandskydd - ”Race to the bottom”? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Brandskydd - ”Race to the bottom”?

Titeln ”Race to the bottom” låter kanske som en sensationell tidningsrubrik men kommer faktiskt från den officiella rapporten efter Grenfell branden i London förra året. Arbetet med utredningen av det engelska byggregel- och kontrollsystemet har pågått sedan sommaren 2017. Utredaren Dame Judith Hackitt är chockad av hur systemet ser ut och fungerar i praktiken.

Grenfell_Tower_fire_(wider_view)

I slutet på förra året släpptes en delrapport – Building a Safer Future, Independent Review of Building Regulations and Fire Safety – som identifierade stora problem inom följande områden:

  • Regelsystemet med tillhörande vägledning är för komplext och oklart
  • Roller och ansvar är för otydligt definierade
  • Verktyg för att bedöma och säkerställa kompetens är otillräckliga
  • Tillsyn, sanktionsmöjligheter och säkerställande av efterlevnad är otillräcklig
  • Boende som oroar sig för sin säkerhet har ingen tydlig väg att påverka sin situation
  • Provning, certifiering och marknadsföring av byggprodukter och system är komplext och svårt att förstå

När vi reflekterar över dessa brister känner vi oro över det svenska systemet. Sverige har regler med stora frihetsgrader och samtidigt ett liberalt kontrollsystem och där finns en hel del likheter med England. Systemet är på vissa områden otydligt t.ex. vad gäller produkter och utlåtanden och att systemet är svårt att förstå. Man ska dock inte gå för långt i förväg, men kritiska frågor behöver ställas för att få bättre kunskap om situationen i Sverige.

Vi startar HOLIFAS
Glädjande nog har vi på Briab, sedan i maj, påbörjat ett ettårigt forskningsprojekt, HOLIFAS (An holistic approach for fire safety requirements and design of façade stystems) , där vi ska titta på frågorna ur svenskt perspektiv. Projektet sker tillsammans med Lunds universitet, Sveriges bygguniversitet, RISE med flera. Arbetet finansieras av Brandforsk. En del av undersökningen handlar om tekniska krav på fasader och den andra delen om systemperspektivet. Den senare leder vi från Briab och där ingår även Brian Meacham som är den främsta inom internationell forskning på brandskydd och systemfrågor. Brian gästade oss på Briabs Malmökontor i maj, vilket gav intressanta uppslag i både forskningsprojektet men också kopplat till vårt arbete med digitalisering.

England och Sverige jämförs
I projektet HOLIFAS kommer vi att undersöka det engelska respektive svenska byggregel- och kontrollsystemet med hänsyn till vad den engelska utredningen har konstaterat. Med systematisk forskningsmetod ska en jämförande analys genomföras för att kartlägga om det finns liknande problem i Sverige. Arbetet planeras att avslutas och presenteras i juni 2019, ett halvår innan kommittén för modernare byggregler kommer ge förslag på ett nytt svenskt byggregel- och kontrollsystem.

Läsvärt om utredningen:

https://tinyurl.com/ybe36t4x

Ladda ner hela den engelska utredningen:

https://tinyurl.com/y7clchwu

Bild: Natalie Oxford

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår