Månadens brandfarliga vara – Maj 2018 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Månadens brandfarliga vara – Maj 2018

Ättiksyra. Namnet i sig framkallar med största sannolikhet olika känslor. Ättika har ju svensken generellt hemma i köket. Surt men inte så farligt? Syra däremot, det känns lite jobbigare. Frätande? Ättiksyra då? Är det farligt eller inte? Och framför allt, är det brandfarligt? Välkommen till vårens första (på riktigt) månad maj och till månadens brandfarliga vara!

acetic-1299149_1280-1-1140x500

Det hade ju varit väldigt tråkigt för denna bloggserie om svaret på förra frågan vore nej. Såklart är koncentrerad ättiksyra brandfarligt! Flampunkten för vätskan ligger dock generellt sett högre än normal rumstemperatur vilket innebär att explosiva ångor normalt sett inte bildas om vätskan inte hettas upp. Men med en flampunkt på 39 grader räknas ättiksyra definitivt till gruppen brandfarliga vätskor (klass 2b).

Ölmage och banansmak
Ättiksyra kallas ibland även etansyra (CH3COOH) och det är i sin utspädda form vi använder den som vanlig hushållskemikalie, exempelvis som konserveringsmedel då den hämmar bakterietillväxt. Vätskan är färglös och har en stickande lukt. Syran förekommer även naturligt i kroppen, bland annat bryts etanol ner till ättiksyra vilket i sig kan användas för att producera energi (en så kallad ölmage bildas!). Mer koncentrerad ättiksyra används i industrin bland annat som lösningsmedel i färger, som grund vid tillverkning av olika polymerer som plaster, men även till läkemedelstillverkning, bland annat aspirin. Ättiksyra används även vid tillverkning av olika estrar genom en reaktion med alkoholer och de bildade ämnena benämns acetater. Exempelvis ger en reaktion mellan pentanol (alkohol med 5 kolatomer) och ättiksyra, ämnet pentylacetat som används som syntetisk banan- eller äppelsmak vilket är ganska fantastiskt med tanke på vilka ämnen som blandas.

Drickes ej
Är ättiksyran frätande då? Ja, som alla syror är den det i koncentrerad form. Vid höga koncentrationer kan den avge giftiga syramoln som är skadliga vid inandning, men vid lägre koncentrationer som 5 % är vätskan ganska ofarlig förutom om man dricker den, då kan strupen skadas. Vanlig matättika har normalt sett en koncentration på 3-5 % medan ättiksprit har en koncentration på runt 12 %.

Bra att veta

Som brandprojektör, vad behöver jag ha koll på?

 • Tillstånd kan krävas, råden nedan baseras på koncentrerad ättiksyra som är brandfarlig vara klass 2b. För yrkesmässig verksamhet gäller då:
  • 100 liter om verksamheten är publik
  • 500 liter om verksamheten är icke-publik och hantering sker inomhus
  • 3000 liter om verksamheten är icke-publik och hantering sker utomhus
 • ATEX – Krävs enbart om vätskan hanteras uppvärmd
 • Brandteknisk avskiljning i skåp eller i rum – beroende på mängder.
 • Skyltning ska finnas och förvaringsplatser ska utmärkas på insatsplaner
 • Ventilation – utrymme ska vara välventilerade
 • Koncentrerad ättiksyra är frätande och lättkorroderade metaller bör därför undvikas i anslutning till hantering av ättiksyra

Projekt där användandet av ättiksyra kan vara aktuellt att fundera på är till exempel:

– Kemisk industri
– Plasttillverkning
– Pappersindustrin
– Läkemedelsindustrin
– Metallytbehandlingsindustrin
– Färgtillverkning
– Limtillverkning
– Livsmedelsindustri
– Saneringsfirmor (används både för ogräsbekämpning och fläckborttagning)

Faktarutan

Fun Facts Serious Facts

Ättiksyran används ofta som en huskur för att bli av med blomflugor. Pass på så att ingen dricker den! Bättre då att späda med 3 delar vatten eller använda vinäger mot flugorna (eller gör dig av med den gamla frukten hemma?)

Ättiksyra finns i många sura öltyper och kan vara svår att uppskatta för den ovane då den bidrar med en distinkt smak av vinäger.

I många livsmedel hittar vi ättiksyra under ett annat namn, nämligen E 260.

Koncentrerad ättiksyra:

Flampunkt: 39 °C

Explosionsgränser: 4-17 %

Tändtemperatur: 485 °C

Det finns en mängd olika husmorstips på hur ättika kan förbättra ditt liv hemmavid, följ länken nedan för att se några exempel. Men var försiktig, det är ändå en syra!

 https://www.allers.se/7-anledningar-att-alltid-ha-attika-hemma/

Tack för denna gången! Vi är tillbaka om någon månad med nya kunskaper, råd och varningar. Njut av sol och värme så länge det varar!

Ebba, Josefin och Jens

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår