Dålig kommunikation och bristande ledarskap drar ner byggbranschen – vi har förslag på en lösning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Dålig kommunikation och bristande ledarskap drar ner byggbranschen – vi har förslag på en lösning

Byggfel, slarv och bortkastade pengar. Symptomen är många på att dagens projektledning måste förändras. Som projektledare ska du vara expert på allt från tids- och kostnadsstyrning till kommunikation. Den ”ensamme” projektledarens möjlighet att prestera på topp inom alla de områdena är försvinnande liten. Så vad gör vi?

briab_blogg_2-1140x500

Monica Lööw har jobbat med projektledning i mer än 20 år, skrivit tre böcker i ämnet, föreläser och utbildar projektledare. Dessutom jobbar hon själv som projektledare, främst inom samhällsbyggnad och energi. Att ledarskap och kommunikation är nycklar till framgångsrika projekt är något som hon helt instämmer i.

– Väldigt många projektledare är oerhört stressade idag. Det är inte ovanligt med kommentarer som ”jag har inte tid att kommunicera”. Men skulle man lägga den tiden så kommer det att ge vinster både i reda pengar och i kvalitet.

Enligt Monica Lööw finns inte den supermänniska som många efterlyser för att fylla projektledarrollen. Som projektledare ska du vara expert på kommunikation, ha koll på tids- och kostnadsstyrning, sköta kontakten mellan beställare och projektledare, hantera all samverkan, integration och intressenter. Och detta är bara ett axplock av allt som kan ingå i projektledarrollen. Att den ”ensamme” projektledaren ska prestera på topp inom alla dessa områden är en omöjlighet. Ändå är det vad som krävs i komplexa byggprojekt.

Teknisk kompetens har fått spela för stor roll
Bristande kommunikation gör att byggprojekten blir 13 procent dyrare än nödvändigt. Med dagens byggvolym innebär det en kostnad på omkring 40 miljarder kronor årligen. Monica Lööw igen:

– Dagens komplexa byggprojekt kräver projektledare som har den rätta kombinationen av emotionell och teknisk kompetens. Alltför länge har alltför många stirrat sig blinda på det tekniska kunnandet. Jag vill hävda att en bra projektledare främst måste vara en bra ledare och kommunikatör med god förmåga att få alla att dela samma mål och vision.

Dagens byggfel och ineffektivitet skulle alltså kunna minska om ledarskap och kommunikation togs på större allvar. Med avstamp i insikten att ”människokunskap” kommer före teknik och teknologi måste vi förändra synen på projektledarrollen.

Vår research bekräftar problemen
En studie vi på Briab gav undersökningsföretaget Alba uppdrag att genomföra bekräftar att villkoren för dagens projektledare är ohållbara. Byggare och projektledare förväntar sig ledning av varandra och ställer ofta outtalade krav på den andre. En annan slutsats är att de seniora projektledarna anser att deras styrkor inte tas tillvara fullt ut på grund av tidsbrist. Administration och mängder av möten är exempel på sådant som begränsar dem i vardagen.

Samtidigt står byggbranschen i Sverige inför ett stort kraftprov eftersom det behöver byggas 700 000 nya bostäder fram till år 2025. Så mycket har det inte byggts i landet på decennier. Produktiviteten måste höjas och resursanvändandet sänkas. Vi måste tänka nytt och jobba annorlunda inom branschen. Stressen att inte hinna med är för vanlig idag och ligger på skadliga nivåer. Vi tycker det är dags att göra något åt det och det har vi gjort.

Projektlagledning stället för projektledning
Det behövs aktiv riskhantering, tydligare kommunikation och ett konstruktivt ledarskap för att driva framtidens byggprojekt i hamn. Tre kritiska områden som direkt påverkar lönsamhet och kvalitet i projektets alla faser. En projektledare på Briab består därför av tre medarbetare i ett tätt och väl fungerande samarbete.

Projektlagledaren
Tränar, coachar, styr och utvecklar projektlaget och uppdragsgivaren. Står närmast uppdragsgivaren, men också uppdragstagarna.

Projektcontrollern
Administration, struktur och ordning och reda. Ansvarar för strukturell kommunikation- och informationsspridning.

Projektriskledare
Planerar, analyserar och minimerar risk- och osäkerhetshantering, felorsaker och brister i genomförandet. Ansvarar för lärande- och återföringsprocessen.

– Poängen med projektlagledning är att man redan från start täcker in alla behov genom att tillsätta flera olika kompetenser och personligheter. Allt det här har traditionellt legat hos en person – supermänniskan som inte finns, säger Ester Kawa, affärsområdeschef för Projektledning på Briab.

Projektlagledning frigör tid så att varje person får göra det hen är bäst på. Med vår lösning vill vi uppmuntra andra inom branschen till nytänk och nya grepp. Tillsammans kan vi driva branschen framåt mot en hållbarare byggindustri – både sett till arbetsklimat och resultat.

Vill du veta mer om hur Projektlagledning kan hjälpa dig att spara pengar och få en effektivare byggprocess? 
Kontakta Ester Kawa.

Källa: Svensk Byggtjänst: Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser April 2014.

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår