Månadens Brandfarliga Vara – December 2017 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Månadens Brandfarliga Vara – December 2017

Nu har julen och högtiderna precis passerat. Vad tusan firar vi jul – igen - tänker kanske ni! Jo, det är faktiskt så att ungefär samtidigt med Kristi födelse upptäcktes nämligen salpeter, en viktig beståndsdel i krut. Wow! Och på så sätt uppkommer pyrotekniken! Vilken grej tycker vi i Riskgruppen! Klart värt att fortsätta fira julen med andra ord! Som ni nu säkert har listat ut handlar månadens MBV om TOMTEBLOSSET! Välkomna!

sparkler-1783630_1920-1140x500

MBV December – Tomtebloss
Vän av ordning sitter väl nu och sliter sitt hår av ilska:
”Tomtebloss? TOMTEBLOSS??! Det är väl ingen brandfarlig vara eller??”,
Vän av ordning har helt rätt, det är ingen brandfarlig vara. Men ibland och särskilt vid högtider, måste även den annars regelälskande MBV redaktionen få tänja lite på gränserna. Detta är ett sådant fall. Apropå regler, Tomtebloss räknas rent regelmässigt som en pyroteknisk produkt. Precis som alla andra pyrotekniska artiklar kräver även tomtebloss CE-märkning enligt pyrodirektivet 2013/29/EU för att få släppas ut på marknaden. Trots detta får man göra tomtebloss själv, men det kan krävas tillstånd från MSB. Sedan 1 juni 2016 får man dock tillverka upp till 300 gram tomtebloss utan tillstånd, så länge det sker i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium eller högskola. Uppfylls dessa kriterier kan du hitta recept på tomtebloss här:
https://goo.gl/RebdTS

Inte så ofarlig som den kan verka
Hur funkar då ett tomtebloss? Det är ganska enkelt. Basen är en metalltråd som täcks av en pasta gjord på bariumnitrat, aluminium och järnpartiklar. Pastan tänds med en tändkälla (oftast en tändsticka eller en tändare) vilket gör att bariumnitratet och aluminium börjar brinna. Temperaturen stiger och till slut börjar även de mindre järnpartiklarna brinna. Trycket ökar i pastan vilket gör att järnpartiklarna slungas ut i luften medans de glöder och det är detta som skapar den fyrverkeriliknande effekten. Tomteblossens pasta blir väldigt varm, upp till 1500 °C, så det är inte en helt ofarlig liten sticka som vi håller i. Varje år inträffar ett antal bränder där julgranar fattar eld. Detta beror inte sällan på förekomsten av ljuslågor eller tomtebloss. Brandskyddsföreningen rekommenderar att granen alltid ska stå i vatten för att förhindra uttorkning och framför allt, ha inte tomtebloss i närheten av granen eller andra brännbara material.

När behövs tillstånd?
Tomtebloss räknas som kategori F2 (fyrverkerier med låg skadepotential och låg ljudnivå avsedda för användning utomhus inom avgränsade områden) i MSBs föreskrift MSBFS 2015:5 om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition. I föreskriften MSBFS 2016:3 Hantering av explosiva varor ges råd kring förvaring, tillverkning och kunskapskrav. Bilaga 1 till denna föreskrift ger att man får förvara upp till 5 kg tomtebloss innan tillstånd krävs. Detta motsvarar runt ett par tusen tomtebloss. Så ni kan ladda upp julförrådet med ganska mycket tomtebloss innan ni behöver tillstånd. Tillstånd söks av verksamheten i den kommun där förvaringen ska äga rum.
Tillstånd behövs också för tillverkning av tomtebloss så även om det finns många recept på nätet så är det bäst att köpa den färdiga produkten om ni inte väljer göra det i undervisningssyfte.

Bra att veta

Som brandprojektör, vad behöver jag ha koll på?

  • 

Där explosiva varor hanteras på sådant sätt att explosionsfarlig miljö kan uppstå ska klassningsplan med indelning i zoner finnas. Zonindelningen ska utföras enligt SS 421 08 24. Märk väl att detta är en helt annan klassningsplan än den som krävs enligt ATEX-direktivet.
  • Explosiva varor ska förvaras i förråd, åtskilt från personalrum eller andra utrymmen ej avsedda för hantering av explosiva varor. Förrådet ska ha brandteknisk avskiljning motsvarande minst EI30. Detta gäller ej i bostad när förvaringen är undantagen tillståndsplikt.
Fun Facts Serious facts

Tomtebloss heter på våra grannländers språk:

– Stjernekaster – danska
– Stjerneskrud – norska
– Sprakasticka – finlandssvenska
– Stjörnuljós – isländska

”Tomtebloss” heter även en drink bestående av Tequila, julmust och citronsaft. Mums!

Tomtebloss kan vid förtäring ge illamående, kräkningar och muskelryckningar.

400-500 personer skadas årligen i fyrverkeriolyckor. Tomtebloss orsakar dock oftast enbart mindre brännskador.

Och så till sist, frågan vi alla har ställt oss har äntligen fått ett svar: Tack för 2017

Vad skulle hända om vi samlade 10 000 tomtebloss och tände eld på alla på en gång? Vi vill inte att ni testar själva. Titta istället på när någon annan har gjort experimentet åt er. Varsågod!

Play

Tack för 2017!
Tack för ett fint år och vi kommer att återkomma minst 12 gånger under 2018. Om vi inte får för oss att skriva om annat riskfyllt och spännande också!

Stay tuned, as they say!
Ebba och Jens

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår