Skym inte problemet bakom cellplast! - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Skym inte problemet bakom cellplast!

Construction_600px_72dpi

Dagens diskussioner om cellplastens förmåga att leva upp till rätt brandsäkerhetskrav är viktiga, men risken är att den stora avgörande frågan inte får den plats i debatten som den bör och måste ha. Med världens högsta byggpriser, i princip negativ produktivitetsutveckling inom byggindustrin och runt 40 miljarder i byggfel varje år måste vi se den riktiga utmaningen, bortom de enskilda detaljerna.

Och den utmaningen kan sammanfattats i: rätt byggprodukt på rätt plats med rätt montering och bättre granskning och kontroller i alla led inom byggprocessen.

– När vi har nått det målet och det måste till, kommer vi att kunna öppna upp för nya smartare och hållbarare sätt att bygga rätt och riktigt. Både när det gäller brandsäkerhet och kraven på hållbarhet och effektivare byggande, sammanfattar Johan Norén, Forsknings och Utvecklingschef på Briab.

Brandskydd och samhällets förmåga att undvika tragedier, som Grenfell branden i London, diskuteras med nödvändighet och intensivt på alla nivåer. EU parlamentet har frågan på bordet och regeringen har givit Boverket uppdraget att utreda vilka konsekvenser det massiva byggandet kan föra med sig.

– Det höga byggtempot har lett till en växande oro för byggfel och andra misstag. Därför är det viktigt att vi får en klarare bild av situationen ser ut på byggmarknaden runt om i landet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Briab har under ett antal år arbetat inom både forskning och utveckling, såväl som konkret och praktiskt, med frågan om ökad kvalitet och säkerhet inom brandskydd. Men också hur det måste samverka med kraven på ett effektivare och hållbarare byggande. 

– Brandskydd och hållbarhet måste gå hand i hand. Vårt fokus inom bla det nordiska forskningsprojektet Nordic Innovation – Brandskydd för hållbart och innovativt byggande – har varit att se hur alla aspekter av att projektera, bygga och förvalta byggnader hänger ihop och faktiskt bevisa att den vägen kan ge otroligt bra resultat i ökad brandsäkerhet och samtidigt ett bättre byggande, berättar Michael Strömgren, forskare och expert på byggregler och kvalitetssäkring på Briab

Just granskning och kontroll är avgörande för att kvalitetssäkra dagens arbetsmetoder, men också för att säkra lärdomar och kontinuerligt skapa förutsättningar för nödvändig kunskapsutveckling.

– Vikten av tydligare granskningar och speciellt tredjepartsgranskningar under själva projekteringen/designfasen är tydlig. Det är i de tidiga skedena som system och lösningar arbetas fram, beslutas och verifieras. Felaktiga beslut och bristande förståelse för den framtida byggnadens funktion kan vara förödande, framför allt med vårt funktionsbaserade regelsystem, sammanfattar Johan Norén, forskningschef på Briab

Vi ser fram mot en fortsatt konstruktiv dialog och diskussion om bättre brandsäkerhet och hållbarare byggande. Ta gärna kontakt med oss med frågor, tankar och idéer.

För mer information, kontakta:

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår