Utrymning med inåtgående dörrar – Nya studier om risken för köbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Utrymning med inåtgående dörrar – Nya studier om risken för köbildning

Under 2017 och 2018 har två nya studier om utrymning genom inåtgående dörrar utförts vid Lunds Universitet. Briabs Matilda Weyler har tillsammans med ett antal branschkollegor skrivit en artikel i Bygg & Teknik där du kan ta del av resultatet.

skyddsrumsesiktning

Att dörrar för utrymning ska slå i utrymningsriktningen har länge varit en del av byggreglerna. I nu gällande regelverk anges att inåtgående dörrar kan användas i lokaler där köbildning inte förväntas ske, vilket exemplifieras med lokaler för färre än 30 personer. I vissa fall innebär denna kravställning problem då det kan finnas motstridiga krav från bland annat stadsbyggnadskontor och liknande. För att kunna utforma alternativa lösningar är grunden till kravet viktigt och även hur utformningen med inåtgående dörrar påverkar utrymningssituationen ur olika aspekter.
Läs artikeln i Bygg & Teknik här

Artikelförfattare:
Annie Lennartsson, Fast Engineering
Leyla Babayan, Fire Safety Design
Matilda Weyler, Briab
Axel Mossberg, Brandskyddslaget

Här kan du ladda ner Matildas och Annies examensarbete från LTH:

Dörrkonfigurationens påverkan på flödet genom öppningar

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår