Skydd mot fordonsattacker – en ny verklighet i våra närmiljöer - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Skydd mot fordonsattacker – en ny verklighet i våra närmiljöer

På senare tid har vi sett allt fler terrorattacker genomföras där fordon använts som vapen. Attackerna har ställt akuta krav på att ny kunskap och nya arbetssätt måste tillföras de som planerar och ansvarar för offentliga miljöer och sammanhang där attacker kan tänkas genomföras. Nu publicerar SKL en ny guide där Petter Säterhed, ansvarig för Crowd Management på Briab, har varit redaktör och författare.

Brandskydd, Brandskyddsbeskrivning, Ventilationsbrandskydd

Kommunernas arbete med trafik- och stadsplanering har historiskt främst syftat till en trivsam stadsmiljö och god framkomlighet för fordon, men den senaste tidens terrorattacker, där fordon använts som vapen, ställer helt nya krav på stadsplaneringen. Den 3/10 publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) kunskapssamlingen och guiden ”Skydd mot fordonsattacker”.

– Guiden ger konkreta tips och stöd för hur man, både på kort och lång sikt kan minska sin sårbarhet mot fordonsattacker, säger Petter Säterhed, ansvarig för Crowd Management på Briab, som tillsammans med Sebastian Ihre, WSP står som huvudförfattare och redaktör av skriften.

Sinnebilden när man talar om skydd mot fordonsattacker är tunga betonghinder, svarta metallpollare eller andra påtagliga hinder och begränsningar, något som inte måste vara fallet.

– När man planerar ett stadsrum är det viktigt att inte tänka ”i stuprör” utan se till helheten. Vi vill fortfarande ha ett stadsrum som är trivsamt och välfungerande. Välplanerade fordonsskydd måste inte sticka ut, med god planering kan man reducera risker utan en enda pollare. Man kan t ex använda naturlig topografi, separation av användargrupper, förstärkta parkbänkar eller gatukonst, berättar Petter.

En viktig aspekt i allt arbete med skydd mot antagonistiska hot är att hålla proportionalitet i åtanke. En överreaktion är högst förståelig direkt efter en terroristattack.

– Om vi i samhället sätter våra standarder i tider av kris finns risken att normen förskjuts och att gatubilden fylls av dåligt integrerade åtgärder som skadar andra värden som funktionalitet, estetik och tillgänglighet, menar Petter.

Här kan du ladda ner ”Skydd mot fordonsattacker”

Länk till sidan om guiden:

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår