Systematiskt brandskyddsarbete - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatsen

Enligt lag ska varje arbetsplats ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Den som är chef på en arbetsplats har alltid huvudansvaret för brandskyddsarbetet. Men det är vanligt att chefen i sin tur utser en eller flera brandskyddsansvariga bland de anställda. Det innebär att det går att delegera det systematiska brandskyddsarbetet, men en chef kan aldrig frånsäga sig det slutgiltiga ansvaret. Därför är det viktigt att även den överordnade är insatt i arbetet.
Men vad innebär egentligen ett systematiskt brandskyddsarbete? Det ska vi titta närmare på i den här artikeln.

Brandskyddsarbete ska pågå hela tiden

Ett brandskyddsarbete ska egentligen hela tiden vara pågående. Det innebär förstås inte att ni behöver arbeta med det varje dag, men dock regelbundet. Benämningen systematiskt innebär att brandskyddsarbetet ska vara genomtänkt, planerat och regelbundet. Ni kan alltså inte gå igenom er utrymningsplan en gång om året eller så och sedan anse att ett fungerande brandskyddsarbete finns på plats.

Ta hjälp om du känner dig osäker

Om du är chef är det alltså du som är ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatsen. Det är också viktigt att brandskyddsarbetet är anpassat efter just era lokaler och er verksamhet. Om du känner dig osäker på hur du ska kunna få igång ett bra brandskyddsarbete kan du ta in hjälp.

En brandskyddsexpert kan då komma till er arbetsplats och se över vad det är som behöver göras. Ni kan få hjälp med att göra en riskanalys, men också med att göra upp en plan för det systematiska brandskyddsarbetet.

Utbilda personalen inom brandskydd

En brandskyddsansvarig, eller ett brandskyddsombud som det också kallas för, bör alltså finnas på varje arbetsplats. Det är chefen som utser vem eller vilka som ska ha det ansvaret och de utsedda bör alltid gå en utbildning inom området. I en utbildning till lär deltagarna sig hur systematiskt brandskyddsarbete går till, men även om vilka lagar och regler som finns och hur exempelvis en egenkontroll praktiskt går till.

Det finns fördelar med att utse minst två stycken, även om det på en mindre arbetsplats kan det räcka med en enda brandskyddsansvarig. Har ett företag flera som är utsedda till ansvariga är det en större chans att någon av dem alltid är på plats när det behövs, så inte minst av den anledningen kan det vara en idé att vara flera. Eventuella problem om exempelvis en av dem slutar, blir sjuk eller tjänstledig kan på det sättet minimeras.

Förebyggande och olyckshantering ingår i brandskyddsarbetet

Ett brandskyddsarbete ska vara förebyggande och en plan ska ingå för hur eventuella olyckor hanteras. Båda delarna är minst lika viktiga. Det förebyggande arbetet handlar om riskeliminering och att se till så att en brand inte uppstår. Arbetet med olyckshantering handlar om att ha en utrymningsplan och att veta vad ni ska göra om en olycka ändå uppstår.

Människor liv står på spel

Brandskyddsarbete är ingenting du bör ta lätt på. Dels är det lagstadgat och en fastighetsägare eller chef kan personligen ställas till svars om en olycka skulle ske och brister i arbetet finns. Personer som befinner sig på arbetsplatsen eller i lokalen ska alltid kunna känna sig trygga när de är där och brandsäkerheten är en viktig del av det.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår