HLR riktlinjer 2019 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR riktlinjer 2019

Uppdatera dig om HLR riktlinjer 2019 för att kunna rädda liv

Det här länge funnits riktlinjer gällande hjärt- och lungräddning och regelbundet väljer Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) att uppdatera riktlinjerna. Forskningen är alltid det som ligger till grund för dem och eftersom forskning ständigt går framåt krävs det också att förändringar i riktlinjerna sker. Syftet med HLR ska alltid vara att öka överlevnadschanserna vid ett hjärtstopp. Men det är även viktigt att minimera lidandet för den drabbade personen.

ERC tog fram nya HLR riktlinjer 2019 men redan 2021 valde rådet att revidera riktlinjerna igen.

Uppdatera dina HLR-kunskaper

Självklart är det bra att du någon gång har gått en utbildning inom HLR. Och grunden i hjärt- och lungräddning är alltid densamma. Om du gick utbildningen för många år sedan har du fortfarande nytta av kunskaperna om du kommer ihåg dem. Men eftersom riktlinjerna regelbundet förändras finns det goda anledningar att uppdatera dina kunskaper.

Speciellt viktigt är det att personer med ett yrke där hjärtstopp ofta förekommer, regelbundet går utbildning inom HLR. På så vis kan personalen alltid vara uppdaterad med de senaste rekommendationerna från ERC.

Aktuella HLR riktlinjer

HLR riktlinjer 2019 är alltså inte längre de senaste, men den nya reviderade versionen skiljer sig inte alltför mycket åt. Om du nyligen har gått en HLR-utbildning kan du läsa på om de senaste och aktuella rekommendationerna, utan att behöva gå en ny utbildning.

Systems Saving Lives

En viktig punkt i de senaste riktlinjerna heter System Saving Lives. Den beskriver att det är av största vikt att hela samhället är engagerat i arbetet kring HLR. Här finns bland annat information om hur larmcentraler ska arbeta och hur viktigt det är att frivilliga som befinner sig i närheten av ett hjärtstopp får SMS om att de kan hjälpa till. I den här delen poängterar även ERC vikten av att påbörja tidig defibrillering. Helst ska det ske inom 5 minuter, även om hjärtstoppet sker utanför sjukhuset.

Det finns även en rekommendation om att alla barn ska få en årlig HLR-utbildning i skolan. Just eftersom det är av allra största vikt att den som är först på plats har kunskaper och kan hjälpa till.

HLR för vuxna

I HLR-riktlinjerna skiljer sig HLR på vuxna och HLR på barn något. Skillnaden ligger framför allt i hur många inblåsningar och hur många kompressioner du ska göra. Om det är en vuxen som är i behov av hjärt- och lungräddning ska du växelvis utföra 30 kompressioner och två inblåsningar. Börja alltid med att larma 112 när du kommer i kontakt med en medvetslös person.

HLR för barn

Först och främst är det bra att vara medveten om att HLR riktlinjer för barn gäller alla personer mellan 0-18 år. Vet du inte hur gammal personen är men anser att den ser ut att vara vuxen ska du agera som om du gör HLR på en vuxen person.

När du ska göra hjärt- och lungräddning på ett barn ska du växla mellan 15 kompressioner och fem inblåsningar. Påträffar du ett medvetslöst barn utan hjärtfunktion ska du enligt riktlinjer först ge fem inblåsningar och sedan larma 112. Om det inte finns möjlighet att ringa 112 omedelbart ska du utföra HLR i en minut innan du larmar 112.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår