Eld och vatten brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Eld och vatten brandskydd

Eld och vatten brandskydd - integrera ett effektivt brandskyddssystem

Ett välplanerat brandskydd är en kritisk aspekt när det kommer till säkerheten på våra arbetsplatser. Bränder kan i värsta fall orsaka betydande skador på egendom och utgöra en risk för människors liv och hälsa. Med ett eld och vatten brandskydd får ni ett brandskyddssystem som är både effektivt och miljövänligt.

Grunden till ett bra brandskydd

Ett väl fungerande brandskydd hjälper till att garantera säkerheten för både människor och byggnader. För att ett brandskydd ska fungera klanderfritt när en olycka sker, behöver ni arbeta med att implementera åtgärder som gör att ni snabbt och effektivt kan minimera skador.

Grunden till ett bra brandskydd bygger även på att ni planerar för hur ni ska förebygga olyckor och upptäcka dem tidigt när de inträffar. Ett bra brandskyddssystem behöver därför innefatta saker som brandlarm, rökdetektorer, brandsläckningssystem och planerade utrymningsvägar. Det är även att rekommendera att ha ett brandskyddsombud på arbetsplatsen som utför ett löpande brandskyddsarbete.

Ett mycket effektivt släcksystem för bränder är bland annat de som använder vatten för att bekämpa eld.

Brandskydd med sprinkler och släcksystem

Vatten är ett effektivt hjälpmedel för att släcka bränder. Vattenbaserade släcksystem, så som sprinklers, är enkla att installera och underhålla och de släcker bränder snabbt och effektivt.

Hos oss har vi ett team av välutbildade sprinkleringenjörer med erfarenhet av att installera släcksystem i en rad olika typer av byggnader. Vi hjälper dig från start till slut, med allt från utredning kring vattenförsörjning till leveransbesiktning och tredjepartsgranskning.

Fördelar och nackdelar

Vid ett eld och vatten brandskydd där ni använder exempelvis ett sprinklersystem, får ni en hel del fördelar. Först och främst är ett vattenbaserat släcksystem effektivt när det gäller att släcka de flesta typer av bränder. Med sprinklers kan ni också ofta begränsa en brand endast till en del av byggnaden och på så sätt minimera skador.

Den här typen av eld och vatten brandskydd är också förhållandevis enkla att underhålla och är lätt att integrera tillsammans med exempelvis brandlarm.

Men givetvis finns också vissa nackdelar som är viktiga att känna till. Exempelvis att de kan orsaka vattenskador på byggnaden samt att systemet regelbundet behöver inspekteras för att kontrollera att det fungerar som det ska.

Tänk på det här när ni väljer brandskyddssystem

Det finns en del viktiga punkter att fundera över innan ni väljer ert eld och vatten brandskydd. I ert beslut behöver ni väga in vad det är för typ av byggnad och vilka riskfaktorer som finns. Det kan också finnas myndighets- och försäkringskrav som ni behöver förhålla er till.

Beslutet att använda ett vattenbaserat släcksystem bör bygga på noggrann bedömning av de specifika risker och behov som finns. Här tar ni med fördel hjälp av oss som har expertkunskap inom eld och vatten brandskydd. Vi hjälper er att utvärdera byggnaden och utrymmet samt ta fram en omfattande planering för ert brandskydd.

Miljömässigt hållbart brandskydd

Miljö- och hållbarhetsaspekten blir allt viktigare idag och det gäller även för brandskydd. När omvärldens oro för klimatförändringar och miljöpåverkan växer, blir också behovet av att balansera brandskydd med hållbarhet större. För att uppnå det är sprinkler och släcksystem med vatten ett bra alternativ. Det bidrar inte till utsläpp av giftiga ämnen och är på så sätt mer miljövänligt än vissa andra medel för brandsläckning.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår