HLR rådet utbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR rådet utbildning

Om HLR rådets utbildning - läs mer om mål och syfte med HLR rådet

Hjärt- och lungräddning är en viktig del av livräddande insatser. Om fler människor var utbildade skulle fler liv kunna bli räddade. Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, eller HLR rådet, är en intresseorganisation vars mål är att sprida kunskap om hjärt- och lungräddning till alla medborgare.
Organisationen grundades i syfte att höja kunskapsnivån genom omfattande utbildningsinsatser. HLR rådets utbildning samordnar kunskap och den senaste forskningen inom HLR och första hjälpen. Målet är att genom utbildning sprida kunskap till alla.

Utbildning inom hjärt- och lungräddning

HLR rådet utbildning hålls i olika utbildningsarrangörers regi. Rådets roll i det hela är att samla ny kunskap inom området och sprida den till de olika aktörerna. Det kan ske på olika sätt, det viktiga är att problemet blir uppmärksammat och att samhället sätter in åtgärder. Organisationen utbildar även HLR-instruktörer. Det är sedan enskilda utbildningsföretag som anordnar HLR-kurserna runt om i landet.

Öppet för alla

De kurser som utbildningsföretagen anordnar runt om i landet är tillgängliga för både allmänheten och den offentliga sektorn. Den utbildning i hjärt- och lungräddning som finns att tillgå är därmed öppen för alla. Du kan delta genom din arbetsgivare eller gå i egenskap av privatperson och kanske använda kunskapen på fritiden. Kurserna i både digital och i fysisk form. Syftet är helt enkelt att så många som möjligt ska kunna rädda liv.

Nyttan med hjärt- och lungräddning

Många vetenskapliga studier och forskning visar att om hjärt- och lungräddning startas omedelbart, innan ambulansen har kommit fram, ökar chansen att överleva hjärtstopp med två till tre gånger. Siffran är en jämförelse med de fall där ingen HLR blev utförd innan ambulansen kom till platsen.

Om det dessutom finns en hjärtstartare till hands inom tre minuter från det att personen har kollapsat ökar överlevnadsgraden med 70 %. HLR rådet verkar också för att alla som har överlevt ett hjärtstopp ska få vidare stöd och bra förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt.

Kurser för vissa yrkesgrupper

Sjukvårdpersonal har särskilda krav på sig som innebär att de måste genomgå en kurs i hjärt- och lungräddning regelbundet. Därför arrangerar många utbildningsaktörer särskilda kurser för de som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det finns även andra yrkesgrupper i vårt samhälle som bär ett stort ansvar och som därför behöver ha extra kompetenser när de möter sin omgivning.

Exempel på sådana yrkeskategorier är brandmän, poliser, väktare, räddningstjänst, badvakter samt många delar inom civilsamhället där människor möter varandra och organiserar sig.

Nästa steg för HLR

När en grundutbildning av samtliga svenskar är genomförd vill Svenska rådet för hjärt- och lungräddning även att alla skolbarn upp till och med gymnasiet ska genomgå HLR utbildningen samt även lära sig första hjälpen. Vuxna upp till 70 år ska dessutom gå en repetitionskurs anordnad av HLR rådet utbildning.

Visionen att alla vuxna i landet ska ha genomgått en HLR rådet utbildning i hjärt- och lungräddning ska vara nådd senast år 2030. Då ska enligt beräkningar minst 1 000 personer årligen bli räddade från hjärtstopp, både på och utanför sjukhus.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår