Skyddsrum - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Skyddsrum

Skyddsrum

Skyddsrum är en del av en byggnad och är en grundläggande aspekt av samhällets beredskap inför olika typer av kriser och katastrofer. Dessa utrymmen är utformade för att skydda individer och grupper från effekterna av explosionsvågor, nedfall och andra faror som kan uppstå under exempelvis ett krig.

Vad är ett skyddsrum?

Skyddsrum är speciellt utformade utrymmen som erbjuder skydd mot yttre påverkan som explosioner, bomber, bränder och nedfall från rasande hus. I händelse av en kris erbjuder skyddsrum med andra ord en tillflyktsort som kan rädda liv. De kan vara belägna i nya eller befintliga byggnader och ska uppfylla strikta krav på säkerhet och funktionalitet. Att säkerställa att ett skyddsrum är i gott skick och redo att användas vid en nödsituation är av yttersta vikt för alla fastighetsägare.

Underhåll och kontroll

Det är viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla skyddsrum för att säkerställa deras funktionalitet. Några viktiga aspekter inkluderar:

  • Teknisk utrustning: Säkerställ att all teknisk utrustning fungerar korrekt.
  • Renhet och ordning: Ett rent och välordnat skyddsrum är mer användbart i en nödsituation.
  • Tillgänglighet: Se till att ingångar och utrymmen inuti skyddsrummet är fria från hinder.

Rättigheter och skyldigheter

Fastighetsägare har specifika rättigheter och skyldigheter när det gäller skyddsrum. Det är viktigt att känna till dessa för att följa lagar och förordningar samt för att säkerställa skyddet för de personer som befinner sig i byggnaden.

  • Regelbunden kontroll: Fastighetsägare är skyldiga att regelbundet kontrollera skyddsrummets skick och utrustning.
  • Brister ska åtgärdas: Eventuella brister eller skador på skyddsrummet måste åtgärdas. Det är fastighetsägarens ansvarar att göra detta.
  • Utbildning: Det är viktigt att fastighetsägare och andra ansvariga har kunskap om hur skyddsrum ska användas och underhållas.

Se till att skyddsrummet är redo när det behövs

Att ta hand om och underhålla ett skyddsrum kan verka överväldigande, men det är en vital del av beredskapen för både individer och samhället i stort. Här är några steg du kan ta för att säkerställa att ditt skyddsrum är redo när det behövs:

  1. Kontrollera ditt skyddsrum: Börja med att utföra en grundläggande inspektion av ditt skyddsrum. Kontrollera att strukturen är stabil och fri från skador, och att alla nödvändiga förnödenheter är på plats och i gott skick.
  2. Utför regelbundna underhållsåtgärder: Se till att regelbundet (årligen) underhålla skyddsrummet genom att kontrollera ventilationssystem, dörrar, och andra viktiga komponenter. Byt ut utgångna förnödenheter och håll utrustningen uppdaterad.
  3. Regelbunden besiktning av skyddsrummet: Det är avgörande att ditt skyddsrum regelbundet besiktigas av kvalificerade experter för att säkerställa att det uppfyller alla aktuella säkerhetsstandarder. Dessa besiktningar kan avslöja dolda problem och ge rekommendationer för förbättringar.

Kontakta oss på Briab så hjälper vi dig

Vi på Briab är experter inom brand, risk och säkerhet vilket gör oss till en pålitlig partner när det kommer till säkerhetsrelaterade frågor. Vi erbjuder professionella besiktningstjänster för skyddsrum, där våra specialister noggrant granskar och utvärderar ditt skyddsrum för att säkerställa att det är i bästa möjliga skick. Genom att anlita oss för besiktning kan du vara trygg i att ditt skyddsrum uppfyller alla nödvändiga krav och är redo att erbjuda skydd när det verkligen gäller.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår