Brandskydd sprinkler - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd sprinkler

Rädda liv med ett bra brandskydd

Om du äger en fastighet är det väldigt viktigt att se över brandskyddet. I vissa fastigheter krävs det till och med att du har ett brandskydd sprinkler. Vattensprinklern är den mest använda sprinklern idag och det är även den vanligaste typen av brandskydd. Med hjälp av ett automatiskt sprinklersystem får du hjälp att släcka en brand fort. Det håller även branden under kontroll medan människor utrymmer en fastighet och brandkåren gör sitt jobb. Sprinklern kan i många fall också släcka branden helt.

Under de 100 år som sprinklersystem har funnits har de släckt eller kontrollerat 98 % av bränderna. Det är bättre än något annat brandskydd på marknaden.

Hur fungerar brandskydd sprinkler

Vattensprinklern är alltså den vanligaste modellen, men det finns olika sorters sprinklers att välja mellan. Det är ett effektivt och pålitligt sätt att hålla bränder under kontroll eller släcka dem helt. Genom att installera vattensprinklers kan du skydda människor men även egendom. Vissa verksamheter och fastigheter måste även idag att ett sprinklersystem är installerat.

Vattensprinkler fungerar genom sprinklerhuvuden som är anslutna till vattenrör i taket. Då temperaturen stiger och uppnår ungefär 68 grader kommer sprinklern att aktiveras och börja spruta vatten. Det finns även sprinklers du kan koppla till brandalarm. Du kan välja sprinklerhuvud utifrån på hur vill att vattnet ska sprida sig och i vilken takt.

De vanligaste platserna där sprinklers finns är köpcenter, sjukhus, fabriker, fartyg, hotell och parkeringsgarage. Även i kontorslokaler är det vanligt brandskydd.

Boendesprinkler

Det är ovanligt med vattensprinklers i bostadshus men det finns modeller som är utvecklade för privatbostäder. De är skapade för att bättre passa just boendemiljöer. Även boendesprinklers aktiveras då värmen blir högre i ett rum. Till skillnad från vattensprinkler väter de däremot ner väggarna också för att snabbt undvika eldspridning.

Vattenspray

En annan variant av vattensprinkler är vattenspray. De skiljer sig från vatten- och boendesprinklers genom att de har öppet munstycke. Aktiveringen sker via ett detekteringssystem och alla munstycken sätter igång samtidigt.

Vattendimma

Den sista varianten av sprinkler är vattendimma. I diameter är vattendropparna mindre än 1 mm i det här sprinklersystemet. Anledningen till att det går att framkalla mindre vattendroppar är att det är ett högre tryck i sprinklersystemet. De aktiveras antingen då de känner av värme eller via ett system.

Varför brandskydd sprinkler?

Även om den viktigaste orsaken till att installera ett brandskydd sprinkler är att rädda liv finns det också andra aspekter. Viktiga anledningar till att välja ett brandskydd med sprinkler är huvudsakligen:

  • Att kunna upptäcka en brand fort
  • För att lättare att utrymma människor i en lokal och även underlätta för brandkåren
  • Sprinklersystemet sänder ett larm till räddningstjänsten
  • Uppfylla krav som finns på att ha ett sprinklersystem i vissa lokaler
  • För att kunna uppfylla försäkringsvillkoren för vissa lokaler

Utrymmen där det är lag på att det finns brandskydd sprinkler är bland annat i industribyggnader med inventarier som är känsliga eller brandfarliga. Lager som har ett högt värde måste också ha sprinklers för att försäkringar ska gälla.

Det är alltså viktigt att installera sprinklersystem så snabbt som möjligt för att uppnå en hög säkerhet och ofta även av andra relevanta orsaker.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår