LOPA och SIL - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

LOPA och SIL

LOPA och SIL

LOPA (Layer of Protection Analysis) och SIL (Safety Integrity Level) är två metoder som används för att göra fabriker och andra industriella anläggningar säkrare. Genom att använda dessa metoder kan Briab hjälpa företag att identifiera risker och säkerställa att skyddsåtgärder är tillräckligt starka för att förhindra olyckor.

Vad är LOPA?

LOPA är en metod som används för att identifiera och bedöma risker i en industriell process. Den hjälper till att avgöra om det finns tillräckligt många skyddsåtgärder på plats för att förhindra olyckor. Om det visar sig att skyddet inte är tillräckligt, föreslås ytterligare åtgärder.

Hur fungerar LOPA?

 1. Identifiering av risker: Identifiering av möjliga olyckor som kan inträffa i en fabrik, till exempel ett kemiskt utsläpp.
 2. Bedömning av sannolikhet: Bedömning av hur sannolikt det är att varje olycka inträffar.
 3. Identifiering av skyddsåtgärder: Identifiering av vilka skyddsåtgärder som redan finns på plats, till exempel brandlarm eller säkerhetsventiler.
 4. Bedömning av riskminskning: Bedömning av hur mycket varje skyddsåtgärd minskar risken för olyckan.
 5. Slutbedömning: Bedömning av om risken är tillräckligt låg eller om fler skyddsåtgärder behövs.

Vad är SIL?

SIL är en metod för att bestämma hur pålitliga säkerhetssystem måste vara för att skydda mot risker. Det finns fyra nivåer av SIL, från SIL 1 (lägsta) till SIL 4 (högsta). Ju högre SIL-nivå, desto säkrare och mer pålitligt måste systemet vara.

Hur fungerar SIL?

 1. Identifiering av säkerhetsfunktioner: Identifiering av vilka specifika säkerhetssystem som behövs för att skydda mot de identifierade riskerna.
 2. Bedömning av risker: Bedömning av hur stor risken är utan dessa säkerhetssystem.
 3. Kravspecifikation: Bestämning av vilken SIL-nivå som krävs för varje säkerhetssystem för att minska risken till en acceptabel nivå.
 4. Verifikation: Verifikation av att säkerhetssystemen uppfyller den erforderliga SIL-nivån genom att analysera deras tillförlitlighet och prestanda.

Hur LOPA och SIL kombineras

En fabrik som hanterar farliga kemikalier kan analyseras med hjälp av LOPA och SIL.

LOPA-analys:

 • Identifiering av möjliga olyckor, som en kemikalieläcka.
 • Bedömning av sannolikheten för att läckan inträffar.
 • Identifiering av vilka skyddsåtgärder som redan finns, till exempel en nöddusch och ett ventilationssystem.
 • Bedömning av hur mycket dessa skyddsåtgärder minskar risken.
 • Om risken fortfarande är för hög, föreslås fler skyddsåtgärder, som ett automatiskt stängningssystem.

SIL-analys:

 • Identifiering av vilka säkerhetssystem som behövs, som det automatiska stängningssystemet.
 • Bedömning av risken utan detta system.
 • Bestämning av vilken SIL-nivå som krävs för att systemet ska vara tillräckligt pålitligt.
 • Verifikation av att systemet uppfyller denna SIL-nivå genom att testa det och se till att det fungerar som det ska.

Briabs använding av LOPA och SIL

På Briab erbjuds omfattande tjänster inom processriskhantering för att hjälpa kunder att implementera och upprätthålla effektiva skyddsbarriärer. Briabs team av experter arbetar med bland annat LOPA och SIL-analyser för att säkerställa att kunders verksamheter uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.

Fallstudie: MAN Cryo

Ett exempel på Briabs arbete inom detta område är uppdraget för MAN Cryo. Här genomfördes omfattande analyser för att identifiera och förbättra skyddsbarriärerna i deras kryogeniska anläggning. Med hjälp av dessa kunde MAN Cryo säkerställa att deras processer uppfyllde de nödvändiga säkerhetskraven och att risken för olyckor minimerades.

Varför välja Briab för riskhantering?

Genom att välja oss på Briab får kunder tillgång till ett team av erfarna ingenjörer som är specialiserade på riskhantering och säkerhetsanalyser. Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra både LOPA och SIL-analyser för en mängd olika industrier och processer. Vi arbetar nära kunder för att förstå deras specifika behov och för att utveckla skräddarsydda lösningar som säkerställer att deras verksamheter är säkra och effektiva.

Att välja oss innebär att du tar ett proaktivt steg mot att skapa en säkrare arbetsmiljö och att säkerställa att alla nödvändiga skyddsbarriärer är på plats och fungerar som de ska. Vi hjälper kunder att minimera risker och maximera säkerheten i deras verksamheter. Kontakta oss idag för att förstå hur vi kan hjälpa ditt företag.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår