Hur ofta ska man göra HLR utbildning? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Hur ofta ska man göra HLR utbildning?

Hur ofta ska man göra HLR utbildning?

Hjärt- och lungräddning är nödvändigt att kunna för att hjälpa den person som fått ett akut hjärtstopp. Genom att agera snabbt kan du få igång hjärtverksamheten hos denna person. Det gör att du bidrar till att öka möjligheten för denna person att överleva. Du kanske undrar följande; Hur ofta ska man göra HLR utbildning? Det kommer du få svar på i den här artikeln.

Uppdatera utbildningen

Allmänheten bör träna på hjärt- och lungräddning varje år. Det är extra bra om du som privatperson tar ansvar för det själv, eftersom är en viktig kunskap att ha. På så sätt kan du hjälpa till när olyckan är framme. Arbetar du som instruktör eller huvudinstruktör rekommenderas du att hålla utbildning minst en gång om året. När du har genomgått en HLR-utbildning kommer du att få ett kompetenskort och intyg som visar att du är godkänd i utbildningen.

Alla HLR-utbildningar är framtagna av Svenska HLR-rådets utbildningsprogram och är generella. Det innebär att samma utbildning gäller i alla delar av Sverige. När du har utfört en HLR-utbildning registrerar kursledaren det i ett allmänt utbildningsregister som din nästa arbetsgivare kan få tillgång till. Det är för att kunna se när du senast blev godkänd i en sådan utbildning.

Ny utbildning varje år för yrkesverksamma

Är det så att du arbetar inom sjukvården bör du upprepa utbildningen varje halvår. För sjukvårdspersonal finns det också en kompletterande utbildning online som de ska utföra. De som arbetar som instruktörer och som i sin tur lär ut i HLR-utbildning bör uppdatera sina kunskaper två gånger per år.

Det här är för att säkerställa den kompetens personen har. Instruktörer bör också regelbundet uppdatera sina kunskaper genom att läsa på de utbildningsmaterial som finns samt de aktuella informationen som finns för HLR-utbildningar. Det är också av största vikt, eftersom instruktören har ansvar för att undersöka om riktlinjer eller andra styrdokument för utbildningen blivit uppdaterade sedan denne höll i sin HLR-utbildning senast.

Börja HLR så fort du kan

Ju fortare du sätter igång med HLR på en person som fått ett akut hjärtstopp, desto större är chansen att personen klarar sig. Du behöver aldrig vara rädd för att göra fel. Det viktigaste är att du ingriper direkt och börjar med livräddande insatser. Är det så att du inte har gått någon utbildning får du instruktioner av 112 när du ringer dem, vilket du alltid ska göra innan du börjar med HLR.

Såhär gör du HLR

Vid HLR ska du kontrollera om personen är vid medvetande. Du ska sedan kontrollera om andning finns. När detta är kontrollerat och ingenting av detta finns, ska du börja med bröstkompressioner. Händerna används för att trycka över personens bröstkorg. Det här gör du för att blodet ska börja cirkulera.

Du börjar med 30 stycken kompressioner, 5 cm ner i bröstkorgen. Därefter gör du två inblåsningar. Här är det viktigt att öppna upp personens luftvägar, vilket du gör genom att hålla en hand på pannan och böja personens huvud bakåt. Lyft upp hakan med andra handen och knip ihop näsborrarna på personen.

Blås sedan in luft via munnen. Gör två inblåsningar och skifta sedan till kompressioner. Fortsätt med detta tills att ambulans är på plats.

Lär dig mer om HLR här.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår