HLR-rådet webbutbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR-rådet webbutbildning

HLR-rådet webbutbildning

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning är en nationell organisation som är inriktad mot att sprida kunskap genom olika utbildningar. HLR-rådet har som mål att utbilda människor i hjärt- och lungräddning i syfte att generera fler hjältar som kan rädda liv. Oavsett om en person får ett hjärtstopp inom sjukvården eller i samhället kan hjärt- och lungräddning vara skillnaden mellan liv och död.

HLR och visionen för hjärt- och lungräddning

Utgångspunkten för HLR-rådet och deras arbete är vetenskap på olika nivåer, inte minst internationell forskning. Syftet är att skapa utbildningsprogram för första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Med hjälp av digitala verktyg framförallt HLR rådet webbutbildning ska HLR-rådets vision vara nådd senast 2030.

Visionen är ambitiös och innebär att samtliga medborgare i Sverige ska kunna utföra hjärt- och lungräddning till både barn och vuxna. Dessutom inbegriper visionen att lära sig hantera en hjärtstartare. Oavsett vilken del av samhället en person med hjärtstopp befinner sig i ska alla medborgare kunna hjälpa till i nödsituationer.

Sammanfattning – HLR-rådets vision om hjärt- och lungräddning

 • Samtliga medborgare ska lära sig hjärt- och lungräddning både för vuxna och barn.
 • Alla som överlevt hjärtstopp ska få hjälp med att upprätthålla en god livskvalitet.
 • Varje år ska samtliga barn i grund- och gymnasieskolan gå utbildningen HLR och även första hjälpen utbildning.
 • Dessutom ska medborgare i arbetsför ålder repetera HLR-utbildningen och kunskap om första hjälpen.
 • Visionen för 2030 är att minst 1000 personer blir räddade från hjärtstopp varje år både i och utanför sjukhus.

HLR rådet webbutbildning

När du väl har bestämt dig för att lära dig mer om hjärt- och lungräddning är det väldigt enkelt att komma igång. Du kan snabbt få tillgång till kursinnehåll, hur lång tid det tar att gå igenom kurserna och även få information om krav på förkunskap. Dessutom tillkommer nya utbildningsprogram kontinuerligt ungefär vart femte år. Det du ska komma ihåg är att utbildningarna är uppbyggda kring aktivt lärande.

Därtill finns det en stor variation av utbildningsprogram fördelade på målgrupp och innehåll. Varje utbildning har en egen handlingsplan som på ett översiktligt sätt visar vad du ska göra i respektive utbildningsmoment. Dessutom finns även dokument om utbildningsnivå som visar vad du behöver ha för förkunskaper. Du ska komma ihåg att en webbutbildning inte kan ersätta en utbildning med praktiska moment. Nedan kan du läsa om utbildningar som finns just nu:

Sammanfattning HLR rådet webbutbildning

 • Vuxen HLR i samhället: Du lär dig använda hjärtstartare och hur du hanterar luftvägsstopp.
 • Barn HLR i samhället: Du lär dig enligt föregående och riktar sig specifikt till barn.
 • HLR i skolan: Beroende på vilken åldersgrupp du tillhör finns olika utbildningsmoment, allt från egen säkerhet till larm 112 och första hjälpen ABCD.
 • Första hjälpen 2021: Grundutbildning för alla som vill lära sig mer om hjärt- och lungräddning.
 • HLR för insatspersonal: Du får kunskap om akututrustning och hur du kan ventilera med andningsmask.
 • S-HLR utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och finns två versioner vuxen och barn.
 • A-HLR finns i två versioner vilket är vuxen och barn: Bådar kurserna är påbyggnadsutbildningar till S-HLR vuxen och barn.
 • ALS grundutbildning: Advanced Life Support Provider Course är inriktad på hjärt- och lungräddning baserat på europeiska riktlinjer. Du lär dig behandla en patient före, under och efter ett hjärtstopp.

Läs mer om HLR här.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår