Brandskydd utbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd utbildning

Höj säkerheten på företaget med brandskydd utbildning

Visste du att bara hälften av företagen i Sverige har koll på sitt brandskydd? Det är på tok för få och En gedigen utbildning kring bränder och brandskydd är därför ofta nödvändig. Vi vill givetvis inte att en brand ska ske. Det är helt enkelt otroligt viktigt att veta vilka åtgärder vi behöver ta om det händer.

Kunskap ger trygghet

Ingen vill att det ska börja brinna på arbetsplatsen eller i hemmet. Men om det skulle göra det, är kunskap en behjälplig faktor. Att veta vad vi behöver göra och när ger oss en känsla av kontroll och därmed lugn. Det betyder i sin tur att antal olyckor relaterade till branden minskar.

När du och dina medarbetare genomför en brandskydd utbildning får ni den kunskap som behövs där ni befinner er. Bränder beter sig nämligen olika beroende på var den är och hur den startar. När ni har en förståelse för det ökar ert egna säkerhetstänk, vilket bidrar till en mer säker miljö.

Förebyggande brandskydd

En viktig del utöver att det finns rätt brandutrustning på arbetsplatsen är att personalen har en grundläggande kunskap kring brandskydd. Tillsammans kan ni då ta steg mot en säkrare miljö och hjälpa varandra avvärja eventuella risker. Skulle olyckan vara framme vet ni också vad ni behöver göra och kan slippa drabbas av panik.

Utbildning i brandskydd hos Briab

Vi på Briab arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa en tryggare miljö på arbetsplatsen. Därför har vi bland annat utbildningar i just brandskydd. Den ger er en grundläggande kunskap kring brandskydd och säkerhet.

Brandteori och släckningsmetodik

Utbildningen täcker bland annat brandteori och vilka skador en brand har. Där går vi igenom olika typer av bränder och vad som händer sedan. Det är nämligen en stor skillnad på en brand i en papperskorg och i ett ventilationssystem, till exempel. Vår erfarenhet är att det är bra att veta hur en brand skadar, även efter den är släckt. Det ger perspektiv och ännu mer förståelse för hur farligt det kan vara.

Vi kommer även gå igenom hur vi släcker olika typer av bränder. En brand som startat i till exempel en stekpanna med olja i kommer inte kunna släckas på samma vis som en brand med start i en skrivare.

Eftersom det är så olika finns det även olika medel att släcka bränder med. Skulle en medarbetares kläder exempelvis fatta eld från ett levande ljus vill du kunna släcka den med så lite påverkan på personen som möjligt.

Mänskliga beteenden

Vi är inte mer än människor och vi har en del olika beteenden djupt rotade i våra hjärnor. När vi hamnar i en situation vi inte känner att vi har kontroll över vill vi ofta fly, men i en riskfylld situation som en brand är det nödvändigtvis inte det som gagnar oss. Med en utbildning kan du och dina kollegor skaffa er den kunskap som gör att ni behåller kontrollen och agerar för ert eget bästa. Kontakta oss redan idag för att boka in en brandskydd utbildning på er arbetsplats!

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår