Brandskyddskonsult - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskonsult

Heltäckande om hur brandskyddskonsult förbättrar brandsäkerhetsarbete

Snabbguide om brandskydd och brandskyddskontroll - det viktigaste om hur en brandskyddskonsult kan hjälpa dig med systematiskt brandsäkerhetsarbete

Det är fullkomligt avgörande med en fungerande metod för att brandsäkerheten ska fungera. Inte sällan kommer olyckan slumpmässigt eller utan förvarning. Oavsett om det är en brand som är orsakad av en person eller något tekniskt fel underlättar det enormt mycket det om ett systematiskt brandskyddsarbete finns på plats.

För att undvika en stor brand eller risker för de anställda är det därmed en god idé att ta in en brandskyddskonsult.

Ta aktivt ansvar för brandskyddsarbetet

Aktivt ägarskap och ansvar är en nyckel i sammanhanget. Inte sällan brukar icke prioriterade frågor bli delegerade tills det hamnar mellan stolarna. Med andra ord innebär det att systematiskt brandskyddsarbete inte alltid blir prioriterat fullt ut. För att verkligen sätta frågan på agendan är det alltså viktigt att ägaren eller de som nyttjar fastigheten tar sitt ansvar.

Dessutom är det numera lag på att ha en brandskyddskontrollant som arbetar med brandskydd på regelbunden basis. Därför anlitar många en brandskyddskonsult som kan hjälpa till med att utveckla en fungerande struktur för arbetet med brandskydd.

Vad den nya lagen kräver av dig

Förr i tiden fanns det ett omfattande myndighetsarbete som säkerställde att brandskyddet var intakt och fungerade enligt dåvarande regelverk. Idag är det annorlunda och myndighetskontrollen har övergått i så kallad egenkontroll. Så vad betyder egentligen egenkontroll? Det innebär oftast att du måste anlita en brandskyddskonsult som säkerställer att det finns en fungerande struktur för brandskydd.

Förutom teknisk utrustning som brandskydd i nyckelutrymmen i fastigheten, handlar det också om att utföra kontroller. Därför är brandskyddsarbetet uppdelat i både den tekniska utrustningen och regelbundna kontroller.

Kostnadseffektivt brandskyddsarbete

Brandskyddskontrollen är kanske den viktigaste delen av systematiskt brandskyddsarbete. Trots att många känner sig säkra när de har satt upp brandlarm och annan teknisk utrustning handlar kontrollen ofta om att verifiera att säkerheten håller hög kvalitet.

Ofta går det ut på att en fysisk person kontrollerar utrymmen som är särskilt viktiga. Oavsett om det är nödutgångar eller särskilda fönster bidrar en brandskyddskontrollant till att rutinen blir genomförd på ett professionellt sätt. En brandskyddskonsult kan hjälpa till att optimera en så kallad rondering efter fastighetens förutsättningar.

Alla har olika behov och därför är det viktigt att ha en brandskyddskonsult som inte bara är utbildad utan har erfarenhet av systematiskt arbete under olika förutsättningar. Förutom att kunna göra professionella helhetsbedömningar vet en konsult hur teknisk utrustning ska användas på rätt sätt. Inte minst nattetid är det fundamentalt att ta hjälp av teknisk utrustning. Det kan vara bland annat detektorer som kan känna av och sända signaler om olyckan är framme.

Hur du kommer igång med systematiskt brandskyddsarbete

Eftersom alla företag har olika behov och även ekonomiska muskler är det viktigt att utforma kostnadseffektiva lösningar som också blir hållbara över en längre tidsperiod. Det kan vara en anledning till att utbilda några anställda, så att någon med relevanta kunskaper alltid är på plats under arbetstid.

En brandskyddskonsult utbildar personalen och kan också placera ut brandlarm och teknisk utrustning utifrån sin expertis. Därefter kan er ansvariga brandskyddskontrollant smidigt hålla sig uppkopplad till brandutrustningen via digitala verktyg och säkerställa en hög grad av brandsäkerhet även på distans.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår