Säkerhetsskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär en rad åtgärder som syftar till att skydda kritisk information och viktiga funktioner från spionage, sabotage och andra hot. Detta är av största vikt för alla organisationer som hanterar känslig information eller har ansvar för samhällsviktiga funktioner. På Briab erbjuder vi säkerhetstjänster som täcker allt från fysisk säkerhet till riskhantering.

Olika typer av säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd kan variera stort beroende på organisationens behov:

  • Fysiskt säkerhetsskydd: Briab hjälper till med att säkra byggnader och områden genom lås, larm och övervakningskameror, vilket är fundamentalt för att skydda fysiska tillgångar.
  • Informationssäkerhet: Skyddar känslig information genom tekniska lösningar som kryptering och brandväggar.
  • Personalsäkerhet: Bakgrundskontroller och säkerhetsutbildningar för att säkerställa att anställda inte utgör en risk.
  • Administrativt säkerhetsskydd: Policies och rutiner som effektivt skyddar känslig information och upprätthåller säkerhetsstandarder.

Vem är i behov av säkerhetsskydd?

Alla organisationer som hanterar känslig information eller är en del av den samhällskritiska infrastrukturen behöver ett effektivt säkerhetsskydd. Detta inkluderar statliga myndigheter, kommuner och privata företag inom försvarsindustrin. Briab arbetar för att dessa och andra aktörer ska kunna implementera och upprätthålla effektiva säkerhetslösningar.

Bristfälligt säkerhetsskydd

Utan ett fungerande säkerhetsskydd riskerar organisationer allvarliga konsekvenser såsom informationsläckor, säkerhetsbrott som kan leda till olyckor, ekonomiska förluster, skadat anseende och juridiska påföljder. Briab erbjuder expertis för att säkerställa att det fysiska och byggnadstekniska säkerhetsskyddet är tillräckligt och uppdaterat.

Vad ingår i Briabs säkerhetsskydd?

Vårt säkerhetsskydd är utformat för att säkra både den fysiska miljön och hantera eventuella nödsituationer på ett proaktivt sätt.

Avancerad brandsäkerhet och nödberedskap

Vårt arbete inom brandsäkerhet inkluderar utveckling av skräddarsydda brandplaner och installation av brandlarm och rökdetektorer. Vi förstärker detta genom regelbundna övningar och utbildningar för att säkerställa att personalen är förberedd vid en brandincident.

Systematiskt säkerhetsarbete (SSA) och riskhantering

Vi stärker även säkerheten genom systematiskt säkerhetsarbete (SSA), vilket innebär regelbunden granskning och uppdatering av säkerhetsrutiner och system för att säkerställa att alla säkerhetsåtgärder är aktuella och effektiva. Denna process innebär inte bara en kontinuerlig översyn av de fysiska och tekniska säkerhetsåtgärderna utan även en granskning av administrativa processer.

Genom att genomföra omfattande risk- och sårbarhetsanalyser kan vi identifiera och bedöma potentiella säkerhetshot som organisationer kan stå inför. Dessa analyser möjliggör för oss att skräddarsy säkerhetsstrategier som inte bara adresserar aktuella risker utan även förbereder organisationen på framtida utmaningar.

Säkerhetsinventering och komplett dokumentation

Dessutom utför vi säkerhetsinventeringar och besiktningar för att säkerställa att alla säkerhetsåtgärder uppfyller gällande standarder. Vi designar och planerar också säkerhetssystem och strukturer, samt utvecklar detaljerade säkerhetsritningar och dokumentation som installationsritningar, nätscheman, förbindelsescheman och orienteringsritningar.

Utbildning och förstärkning av säkerhetskultur

Vidare bidrar vi till att bygga en stark säkerhetskultur genom utbildningar och workshops, från grundläggande brandsäkerhetsutbildning och HLR till avancerade kurser i säkerhetshantering och krisberedskap.

Säkerhetsskydd med Briab

Våra tjänster sträcker sig från grundläggande fysisk säkerhet till avancerad riskhantering. Vi levererar säkerhetstjänster som inte bara skyddar fysiska och mänskliga tillgångar utan också bidrar till en övergripande känsla av säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Vi är med dig från början till slutet och vidare: från projektering, planering och utförande till uppföljning samt utbildning. Kontakta oss för en skräddarsydd säkerhetslösning som uppfyller just era behov och förväntningar på säkerhetsskydd.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår