Brandskyddskontroll i Värmdö - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskontroll i Värmdö

Vad är det som gäller för brandskyddskontroll Värmdö?

En brandskyddskontroll är en viktig del i ett systematiskt brandskyddsarbete. Under sådana kontroller finns möjlighet att upptäcka brister som annars kan leda till en ökad risk för brand. Men även sådant som försvårar en eventuell utrymning vid en olycka, kan upptäckas med regelbundna kontroller.

Vad ingår i en brandskyddskontroll?

Exakt vad som ingår i en brandskyddskontroll beror på hur fastigheten ser ut och vilken verksamhet som bedrivs i den. Om en eldstad finns i fastigheten sker brandskyddskontrollen i två steg. Det första steget innebär en sotning för att få bort brandfarliga beläggningar. Efter sotningen sker själva brandskyddskontrollen.

Brandskyddskontrollanten har en punktlista att pricka av som är framtagen specifikt för ändamålet. Exakt vad som ingår i listan är reglerat enligt lag. Några av de objekt som ska att ingå i en sådan här kontroll är bland annat:

  • Kakelugn och kamin
  • Vedeldade spisar
  • Värmepanna
  • Imkanaler i storkök och restauranger

Vanligtvis finns inte alla objekt i en och samma fastighet och därför kommer brandskyddskontroll i Värmdö att se olika ut när det gäller rutin och förfaringssätt.

En brandskyddskontroll sker alltid av experter

En arbetsplats ska ett fungerande och löpande brandskyddsarbete, men det ersätter inte en brandskyddskontroll. Exakt hur lång tid det kan gå mellan kontrollerna beror på verksamheten och vad som finns på lokalen.

Det är inte den som bedriver verksamheten i fastigheten som behöver ha koll på när det ske. Ansvaret ligger på kommunen. Men de i sin tur brukar delegera arbetet till andra aktörer. Den som innehar lokalen kommer att bli kontaktad när det är dags att utföra en brandskyddskontroll där.

Brandskyddskontroll i Värmdö i privata bostäder

Det är inte enbart i fastigheter med företag en brandskyddskontroll behöver utföras. Om du har en bostad med en eldstad ska brandskyddskontroller regelbundet ske. Det här är mycket viktigt för din egen säkerhet. Många bränder i villor börjar just i en eldstad. Det är viktigt att sota regelbundet för att avlägsna brandfarliga ämnen i en skorsten.

Precis som för företag behöver du själv inte ha koll på när det är dags för en brandskyddskontroll. Kommunen vet vilka fastigheter det gäller och du blir meddelad när det är dags för en sotare att komma hem till dig. Hur ofta det behöver ske beror på vilket typ av objekt det rör sig om och hur ofta eldning sker i spisen.

Pris för en brandskyddskontroll

Trots att du inte har något annat väl än att låta en brandskyddskontroll ske hos dig kommer du själv att behöva betala för den. I en privatbostad är det nämligen alltid du som ägare som betalar för sotning och brandskyddskontroll. Bedriver du verksamhet i en lokal bör det stå i avtalet om det är du eller fastighetsägaren som ska bekosta kontrollen.

Det exakta priset för en brandskyddskontroll varierar beroende på vilka objekt som ska kontrolleras. Men vanligtvis ligger priset på 500-1 000 kronor.

Underlätta kontrollen

Aktören som utför brandskyddskontrollen kommer att ha med sig den utrustning som behövs. Det du behöver tillhandahålla är glidskydd för stege. Du behöver också underlätta kontrollen genom att se till att det finns fri passage till de objekt som ingår i kontrollen.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår