HLR utbildning hur ofta - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR utbildning hur ofta

Bli en vardagshjälte med HLR-utbildning

Först och främst är HLR en förkortning som står för hjärt- och lungräddning. Utbildningar inom HLR har som mål att göra människor medvetna om och tillräckligt kompetenta att utföra hjärt- och lungräddning. Det här är oerhört viktigt för oss på Briab, och därför vill vi sprida kunskap till hela svenska befolkningen. Metoden för att sprida kunskap är utbildningar som sker fysiskt.
Trots att det finns utbildningar för olika sektorer både näringsliv och offentlig sektor är syftet att skapa fler vardagshjältar som kan rädda liv.

Målet om att alla kan rädda liv

Trots att du kanske inte befinner dig i en riskgrupp eller aldrig har funderat på vad som skulle kunna hända om du får hjärtstopp, är det bra om du och personer runt omkring är beredda om eller när det sker.

Eftersom vi alla är medmänniskor och behöver ställa upp för varandra har vi valt att ha ett ambitiöst mål. Med hjälp av omfattande utbildningsinsatser vill vi erbjuda alla anställda inom företag, industri, handel, institutioner, kommunal och statlig verksamhet utbildning i hjärt- och lungräddning. Därför kan du nedan läsa mer om HLR utbildning hur ofta anställda behöver gå utbildningen.

Utbildningsinsatser nationellt för att rädda liv

Utbildningarna är i grund och botten evidensbaserade och framtagna med hjälp av internationell forskning på olika nivåer. Du kan ta del av olika utbildningsprogram för första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt hur du hanterar en hjärtstartare. Dessutom finns HLR som webbutbildning.

Oavsett vilken utbildning du har gått hittills är det viktigt att både hålla utkik efter nya utbildningar och även gå om utbildningen. Det är oerhört viktigt att repetera kunskap för att inte glömma bort hur du hjälper till att rädda liv.

HLR utbildning – hur ofta du behöver uppdatera dina kunskaper

Väldigt många vill utvecklas och bli vardagshjältar. Därför ställer sig många frågorna hur går det till med HLR utbildning? Och, hur ofta behöver du genomgå den? Det tillkommer nya utbildningar löpande och det är dessutom viktigt att uppdatera dina kunskaper du redan har. Därför rekommenderas HLR utbildning hur ofta?

  • Alla anställda inom såväl privat som offentlig sektor bör gå en utbildning i HLR.
  • Dessutom bör anställda, i samtliga sektorer, repetera hjärt- och lungräddning-utbildningen en gång om året.

Mer om våra HLR utbildningar

Om du går utbildning i första hjälpen kommer du lära dig mer om livshotande läge på en olycksplats. Det handlar bland annat om hantering av blödning med förbandsteknik. Dessutom får du en teoretisk och praktisk genomgång av hjärt- och lungräddning.

När du väljer att gå HLR-utbildningen får du, förutom teori, träna på olika moment. Det är allt från kontroll av medvetande, andning och inblåsningar. Dessutom får du träna på att hantera hjärtstartare.

Hitta HLR utbildningar som passar din organisation

Du kan enkelt hitta mer om utbildningsmoment och vad de innehåller, hur lång tid det kan ta att genomgå HLR utbildningar på vår hemsida. Dessutom kan du hitta information om krav på eventuella förkunskaper.

Alla utbildningar är gjorda för att du och din personal ska delta genom aktivt lärande. Därför kan en webbutbildning inte ersätta en utbildning som inkluderar praktiska kursmoment.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår