Systematiskt brandskyddsarbete arbetsmiljöverket - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete arbetsmiljöverket

Skapa ett systematiskt brandskyddsarbete arbetsmiljöverket

Att se till att brandskyddet fungerar på en arbetsplats är väldigt viktigt. Det är dels akuta insatser om något händer, men även det förebyggande arbetet för att se till att det inte händer alls. Däremot är det inte alla arbetsplatser som har ett tydligt system på plats, vilket då ökar risken för fler olyckor.

Brandskyddet kan rädda liv

Det yttersta ansvaret för brandskydd ligger på fastighetsägaren. Det handlar om brandvarnare, brandsläckare, filtar och andra hjälpmedel vid en akut brand. Även utrymningsmöjligheter är något som fastighetsägaren ansvarar för. Det här betyder inte att de som nyttjar fastigheten inte har något ansvar.

De som är verksamma i fastigheten bör regelbundet se till att alla som är i den vet var utrymningsvägarna finns, hur de ska utrymma vid fara och att regler finns kring till exempel el och apparater som är eldrivna.

Brandskyddsombud är en bra idé

För att kunna få ett så bra systematiskt brandskyddsarbete arbetsmiljöverket som möjligt, är det en bra idé att utse en eller flera personer som brandskyddsombud. De personerna kan få extra utbildning i brandskydd och hur arbetet kring brandskydd fungerar.

Ombudet är även ansvarig för att se till att planen kring brandskydd fungerar som den ska. Det görs genom att säkerställa att specifika rutiner utförs, uppföljning av de åtgärder som behövs för brandskyddsarbetet och mycket annat. De fel och brister som kanske upptäcks ligger då på ombudet att se till att de åtgärdas.

Rutiner är nyckeln

För att skapa ett riktigt bra och systematiskt brandskyddsarbete arbetsmiljöverket är rutiner nyckeln. Genom att ha en tydlig struktur och följa upp den ofta, lär sig alla vad de ska göra om något händer.

Det handlar även om det förebyggande arbetet. Där kan det vara så små saker som att inte täcka över element, dra ur sladden till kaffekokaren eller vara extra tydlig kring vilka material som fungerar att ha i en mikrovågsugn.

Rutiner kring byte av batterier i brandvarnare, uppdatera brandsläckare och annat är andra rutiner som är bra att befästa. Genom att göra saker regelbundet är sannolikheten större att allting fungerar som det ska.

Det här säger lagen kring brandskydd

Faktum är att det är lagstadgat att ha ett fungerande brandskydd. Enligt lag ska varje verksamhet ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete arbetsmiljöverket och även en brandskyddsansvarig. Det kan vara samma person som brandskyddsombudet. Syftet med lagen är att skydda människor från skador till följd av brand och att verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt.

Brandskyddsarbete arbetsmiljöverket innebär bland annat att kontrollera så att kraven på brandskydd är uppfyllda. Utöver det finns även specifikationer kring vilka verksamheter som löper högre risker än andra och vad de bör göra i sitt skyddsarbete. Att ha uttömmande kunskap om vad som krävs av den specifika verksamheten i just brandskydd är alltså viktiga kunskaper.

Briab stöttar er

Där är onekligen en hel del saker att tänka på när det kommer till brandskydd. Därför finns vi på Briab tillgängliga för rådgivning och stöttning i ert arbete. Tveka inte att ta experthjälp för att skapa de bästa förutsättningarna för er.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår