D HLR utbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

D HLR utbildning

D HLR utbildning – lär dig HLR med en defibrillator

Benämningen D HLR är en förkortning för hjärt-lungräddning med defibrillator. En defibrillator är en hjärtstartare som ger hjärtat en elstöt för att det ska börja slå igen på egen hand. Hjärtstartare i kombination med vanlig HLR är ett effektivt sätt att hålla en pulsen och andning igång på väg till sjukhuset eller innan ambulanspersonal kan komma.

Just D HLR utbildning är mer avancerad och längre än en vanlig HLR utbildning. Det är fler steg och mer övningar att gå igenom i den här utbildningen. Personal inom en mängd olika yrkesområden kan ha nytta av att gå en utbildning i D HLR. Vanligt är att poliser, väktare, personal i simhallar och räddningspersonal går en D HLR utbildning.

Vad tas upp i en D HLR utbildning?

Ibland kallas en D HLR utbildning även HLR utbildning för insatspersonal. Fokus ligger mycket på samarbete och även hur hjärtstartaren ska hanteras om ett hjärtstopp uppstår. Utbildningar av den här typen går fördjupat in på hur en defibrillator fungerar. Genom att veta exakt hur blir det desto enklare att använda den i skarpt läge när stresspåslaget är högt. Att uppleva att någon får ett hjärtstopp är nämligen alltid stressigt. Även om personalen är relativt van är det en fråga om liv och död där varje sekund räknas.

Finns en hjärtstartare på arbetsplatsen kan du med fördel boka in en D HLR-utbildning till personalen. Då kan ni känna er trygga i att ni vet vad som ska göras i händelse av att någon för hjärtstopp. Även om det inte sker ofta finns det alltid en risk och den är större beroende på vilken typ av arbetsplats det gäller. Dessutom kan de som genomgått kursen även ha nytta av den som privatpersoner.

Kursdeltagarna går igenom hur bröstkompressioner ska utföras, vikten av att frigöra andningsvägarna samt hur ofta inblåsningar ska ske. Inblåsningar är inte ett måste men det ger mer syre till hjärnan, vilket är en fördel för att förebygga hjärnskador till följd av syrebrist.

Blandning mellan teori och praktik

En D HLR utbildning är inte enbart teoretisk utan praktiska övningar äger också rum. Det görs på så kallade HLR-dockor. Fördelen med att öva praktiskt är att det ger en tydlig bild av hur D HLR ska utföras. Vissa utbildningar har en docka till varje elev för att alla ska få lika mycket praktisk träning.

Som vid alla situationer där hjärtstopp kan vara fallet finns det en del steg att gå igenom. Först och främst ska en kontroll av livstecken utföras. Sedan är det larm till 112 nästa steg. Genom att ha larmnumret på högtalartelefon kan du utföra HLR samtidigt som du pratar och även få instruktioner av larmoperatören, vilket kan vara en trygghet. Ju snabbare larmningen sker, desto fortare kan ambulansen komma och därmed ökar chanserna för överlevnad.

Finns det annan akututrustning tillgänglig på just er arbetsplats kan även den gås igenom vid kurstillfället. I vissa fall finns syrgas, pocketmask och andra hjälpmedel. Genom att ha koll på hur allt ska användas kan din personal snabbt ge rätt hjälp vid olika tillfällen.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår