SBA rondering - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SBA rondering

SBA rondering

Först och främst innebär SBA rondering systematiskt brandskyddsarbete genom kontroll vilket kan ske på olika sätt. Inte sällan sker rondering i och runt en fastighet och kan ske både fysiskt och digitalt. Om det sker fysiskt är det en person med brandskyddsutbildning som enligt rutinmässig kontroll, såväl dagtid som nattetid, går igenom fastigheten enligt behov. Det kan handla om att kontrollera dörrar, fönster och genomföra en allmän kontroll.

När du väljer digital rondering handlar det om att förse din organisation med data dygnet runt. Ett digitalt verktyg medför att ronderingen är automatiserad och lättillgänglig. Det är din organisation i samråd med våra experter som bestämmer vilken typ av rondering som ligger inom ramen för era behov.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Ett av de bästa sätten för att undvika en brand är genom systematiskt brandskyddsarbete. Oavsett om det är ett företag eller en förening är fastigheten där ni är verksamma i behov av systematiska kontroller. Det är enbart genom systematiska kontroller er organisation fullt ut kan vara tryggt.

Dessutom bör de här kontrollerna ske i den dagliga verksamheten. I nuläget är kraven enligt lagen om skydd mot olyckor baserade på att ägaren eller nyttjanderättshavaren av fastigheten är ansvariga för brandsäkerhet i en byggnad.

Vem ansvarar för SBA rondering i er organisation?

Oavsett vilket typ av arbete ni bedriver är det alltid ledningen som har det yttersta ansvaret om en olycka eller brand skulle uppstå. På så sätt måste ledningen vidta åtgärder för att utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete. Inte minst borde ledningen skapa en tydlig rollfördelning där det finns personal i form av säkerhetsansvarig eller brandskyddsansvarig.

Givetvis har ledningen i olika organisationer diverse förutsättningar beroende på vilka resurser som finns tillgängliga. Vi hjälper gärna till att hitta kostnadseffektiva lösningar som leder till ökad brandsäkerhet. Dessutom kan vi hjälpa till att utveckla en effektiv brandskyddsstruktur som blir en del av er dagliga verksamhet.

Dynamisk rondering är effektivt och tryggt

Oavsett hur stor fastigheten är brukar SBA rondering bygga på en kombination mellan brandskyddsutbildad personal och digital rondering. Eftersom personal inte kan genomföra kontroller dygnet runt är digital rondering ett utmärkt komplement. Digital rondering kan generera data efter arbetstid vilket är en stor fördel. Därmed kan brandsäkerhetsansvariga med fördel utöka sin flexibilitet genom att ta del av brandskyddsdata efter arbetstid.

Därför kan det vara lämpligt att överväga båda delar för att skapa en dynamisk rondering. Dessutom är det en viktig förutsättning för att skapa en effektiv och trygg kontroll som tar hänsyn till helheten dygnet runt.

Brandskyddsutbildad personal är en viktig grundplattform

Trots att digital rondering kan vara en trygg helhetslösning är det viktigt att ha brandskyddsutbildad personal. Det kan exempelvis vara en receptionist som får i uppgift att jobba med systematiskt brandskyddsarbete på olika sätt. Genom våra experter kan personalen få en gedigen brandskyddsutbildning. Därmed kan exempelvis en receptionist ha dubbla arbetsuppgifter vilket är en kostnadseffektiv lösning.

Dessutom innebär det att personalen tillhandahåller en permanent mobilitet hela arbetsdagen. På så sätt kan din organisation säkerställa att brandsäkerheten blir prioriterad på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt. Ta kontakt mer våra experter och hitta det bästa upplägget för SBA rondering som passar din organisation.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår