Brandskyddskontroll mall - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskontroll mall

Hur du stärker brandsäkerheten med mallar

Enligt lag är det krav på ett aktivt arbete med brandsäkerheten. Eftersom det skett ett skifte från myndighetskontroll till egenkontroll har du som fastighetsägare eller nyttjare av lokal ett egenansvar. Oavsett om du äger ett större företag eller ansvarar för en bostadsrättsförening är det ledningen i organisationen som ansvarar för brandsäkerheten.

Varför du ska jobba aktivt med brandsäkerhet

För att undvika brand i fastigheter eller lokaler är det oerhört viktigt att jobba med brandsäkerheten på ett systematiskt sätt. Trots att många redan jobbar med brandskyddskontroll mall börjar fler också arbeta med systematisk brandsäkerhetsarbete – SBA, vilket har många fördelar.

För företag bidrar det bland annat till ökad trygghet på arbetsplatsen. Har du istället ansvar för en bostadsrättsförening leder det till en förbättrad boendemiljö och ökad livskvalitet.

Risk- och behovsanalys av brandskyddsåtgärder

När ledningen väl bestämt sig för att arbeta systematiskt med brandsäkerhet finns det olika sätt att genomföra en risk- och behovsanalys. Vanligtvis är rondering det mest centrala i brandskyddsarbetet där du går runt i lokalerna och bedömer riskerna.

Oavsett vilka risker och behov er organisation har är det vanligt att en brandskyddskontrollant undersöker fastighetens olika delar. Det här brukar ske med hjälp av brandskyddskontroll mall.

I samråd med våra experter kan er organisation bedöma vilken mall ni behöver. Dessutom kan ni analysera personalens behov av brandskyddsutbildning. Det finns olika typer av utbildningar, anpassade för olika brandskyddsbehov.

Briab Academy kan bland annat erbjuda brandskyddsutbildningar för:

 • Brandskydd för Trähusbyggare
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandskyddsansvarig
 • Egenkontrollant
 • Utrymningsövning
 • Utrymningsledare

Brandskyddskontroll mall är kostnadseffektivt

Förutom att analysera brandrisker kan ni med våra experter bedöma ert fysiska brandskydd. Det kan vara allt från nödutgångar till brandlarm och digitala säkerhetssystem. Dessutom kan vi hjälpa till med att organisera er personal på ett brandsäkert sätt. Inte sällan handlar det om vem som ska vara brandskyddsansvarig och om flera personer ska dela på ansvaret gällande brandskyddskontroll.

Majoriteten av organisationerna i Sverige är antingen små eller medelstora företag. I en globalt konkurrensutsatt värld blir det hela tiden viktigare att valen är kostnadseffektiva. Det blir därför också vanligare att ha mallar och checklistor för att underlätta kontrollarbetet. Medarbetare kan på det viset i allmänhet och brandskyddsansvarig i synnerhet få en helhetsbild av det fysiska och organisatoriska brandskyddet.

Vad kan ingå i brandskyddskontroll mall?

När det handlar om brandsäkerhetssystem är det bra att titta på:

 • Brandvarnare i olika rum och utrymmen
 • Automatiskt och manuellt brandlarm

För nödutgångar gäller:

 • Dörrar ska vara skyltade med belysning
 • Nödutgångar ska inte vara blockerade
 • Dörrar ska enkelt kunna öppnas utan nyckel

Kontroll av brandsläckare kan innehålla punkter som:

 • Tillhandahålla handhållna brandsläckare med tydlig skyltning
 • Brandsläckare ska enkelt kunna frigöras
 • Var handhållna brandsläckare ska hängas

Ta del av brandskyddskollen

För att er organisation ska säkerställa det fysiska och organisatoriska brandskyddet kan ni ta del av branskyddskollen. Genom brandskyddskollen kommer ni, tillsammans med våra experter som har brandingenjörskompetens, genomföra risk- och behovsanalyser. Ni kommer lära er mer om SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddskollen ger er goda förutsättningar att genomföra en översyn av samtliga risker i er verksamhet samt era lokaler. Under hela processen har ni tillgång till råd, stöd och handledning. Utöver det kommer ni få en professionell bedömning av oss som mynnar ut i en rapport.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår