Utrymningsövning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utrymningsövning

Såhär genomför du en effektiv utrymningsövning - tips och råd

Bränder är något som utgör en stor fara för både människor och egendom. I Sverige är det dessutom krav på regelbunden utrymningsövning för organisationer och företag.
Att alla vet hur de ska agera om det börjar brinna i en byggnad är kort och gott mycket viktigt. Det kan vara helt avgörande för att de som rör sig i byggnaden ska kunna ta sig ut ur den. Utan att komma till skada eller riskera livet.
Med rätt kunskaper kan alla i en brinnande byggnad systematiskt och utan panik utrymma den och försätta sig i säkerhet. När en arbetsplats tränar utrymning får också de som har ansvar för den veta om planen verkligen fungerar i praktiken eller inte.

Ansvarsområden och roller för brandskydd

I en organisation ska det alltid finnas ett systematiskt brandskyddsarbete och i den ingår det att organisera utrymningsövningar. Det är upp till styrelsen samt bolagets VD att se till att det finns en person som har ansvar för den uppgiften.

Den som är utsedd till ansvarig för brandskyddet på arbetsplatsen kan även gå en utbildning för att få goda kunskaper i ämnet.

 

Syftet med en utrymningsövning

Om vi tittar lite mer i detalj på varför en utrymningsövning är viktigt kan vi se att det finns flera skäl till det. Ett av dessa skäl är naturligtvis för att alla ska veta hur de kan ta sig ut ur byggnaden vid en brand.

En annan viktigt aspekt är att lära sig hur varningssignaler låter och vad som är just brandlarm och hur andra typer av larm låter. Personalen får aldrig blanda ihop signalerna med varandra. Det är särskilt viktigt om det finns andra typer av signaler i verksamheten, vilket kan vara fallet i exempelvis en industri.

I en utrymningsövning får deltagarna också lära sig var säkra utrymmen och återsamlingsplatser är belägna och hur en utrymningsstrategi för funktionsnedsatta ska utföras. Annat som ingår i en utrymningsövning är bland annat:

 

  • Hur farliga gaser och kraftig rökutveckling ska hanteras
  • Var första hjälpen och skyddsutrustning finns förvarad
  • Hur du hjälper en skadad och chockad person vid ett olycksfall

Regelbunden utrymningsövning i verksamheten

Antalet övningar som ett företag årligen måste genomföra beror på vilken typ av verksamhet de bedriver. Det grundläggande kravet enligt lagen är en gång per år, men det kan vara nödvändigt att utföra dem mer ofta än så.

I byggnader där många personer genomströmmar varje dag är det viktigt att hålla utrymningsövningar oftare. Då blir det lättare för personalen som sedan ska hantera en utrymningssituation. Verksamheter med det här behovet kan vara exempelvis sjukhus, skolor eller olika myndigheter med många besökare.

 

Placering av vägledande information

Den som är brandskyddsansvarig måste se till att det finns skyltar och information som gör det lätt att genomföra utrymningsövningen. Skyltarna är en viktig detalj för att alla ska veta vart de ska ta sig för att komma i säkerhet. Brandskyltar visar i sin tur var det finns släckningsutrustning.

Det är också viktigt att utrymningsvägar är åtminstone minimalt upplysta, så att det går att ta sig fram. Av den anledningen investerar många företag i elektriska utrymningsskyltar som är upplysta.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår