HLR vuxen - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR vuxen

HLR vuxen

Visste du att hjärt- och lungräddning (HLR) skiljer sig om det handlar om vuxen eller ett barn? Orsaken brukar också skilja sig. Ett barn får ofta hjärtstopp om de inte kan andas, medan en vuxen ofta får hjärtstopp på grund av en hjärt- och kärlsjukdom.

Vad är HLR?

Vid HLR handlar det om att utföra 2 saker: inblåsningar och bröstkompressioner. Det är olika antal inblåsningar och bröstkompressioner beroende på om det är en vuxen eller ett barn som behöver HLR. Om det är akut är det ändå bättre att ge HLR som för vuxna, men med mindre styrka till ett barn, än att inte utföra HLR alls.

 1. Inblåsning: Sätt din mun mot personens mun och blås in luft, på så vis tillförs syre till blodet.
 2. Bröstkompressioner: Tryck rytmiskt med händerna på bröstkorgen för att blodet ska kunna cirkulera.

I vilka situationer ska man utföra HLR?

HLR ska ges om en person har fått hjärtstopp och tappar medvetandet efter 10-20 sekunder och inte längre andas. För att kontrollera detta kan du följa nedan steg:

 1. Är personen medvetslös? Prata, ropa, skaka personen.
 2. Andas personen? Öppna munnen och lyssna efter normala andetag.
 3. Om personen inte reagerar eller andas, larma 112 och påbörja HLR om du har gått en kurs. Annars följer du råden från larmoperatören.

Ju tidigare HLR kan ges, desto större chans är det att personen överlever. Fortsätt med HLR tills ambulanspersonal kommit till platsen. Om personen vaknar ska du avbryta HLR. Om personen är medvetslös, men andas normalt lägg den i stabilt sidoläge.

Om du behöver göra HLR på en vuxen

 1. Lägg personen på rygg.
 2. Utför bröstkompressioner: Tryck ner bröstkorgen 5 centimeter med 100-120 tryck/minut, tryck 30 gånger.
 3. Utför inblåsningar: Täck personens mun med din mun, håll för personens näsa och blås in luft långsamt i 1 sekunder, gör 2 inblåsningar.
 4. Växla mellan 30 tryck och 2 inblåsningar. (För barn är det i stället 15 tryck och 2 inblåsningar och mer fokus på inblåsningar i ett första skede eftersom det oftast handlar om svårigheter att andas.)

Om hjärtstartare finns i närheten, använd den och följ instruktionerna.

Efter HLR

Eftersom personen som får HLR är medvetslös, känner den inte av själva behandlingen. Men när personen vaknat upp kan den uppleva obehag efter att ha varit med om något sådant allvarligt. Personen kan behöva bearbeta det som hänt.

ICE – kontakt vid nödsituation

För att sjukvårdspersonal ska kunna kontakta anhöriga är det bra att alltid ha som vana att lägga in anhörigas namn och telefonnummer med förkortningen ICE (In Case of Emergency) först i din mobils telefonbok. På så vis vet andra vem de ska kontakta vid en nödsituation. Gör så här:

 1. Börja med att skriva ”ICE”.
 2. Skriv sedan personens namn.
 3. Lägg in telefonnumret med +46 i början så att det även fungerar i utlandet.

HLR vuxen kurs

Vill du känna dig trygg i att kunna utföra HLR på en vuxen? Vi på Briab håller i HLR-kurser för privatpersoner och personal. Här kan du läsa mer och boka.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår