Utrymningsskyltar - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar

I vilka situationer och anläggningar är det aktuellt med utrymningsskyltar? Vi på Briab hjälper till att reda ut vad utrymningsskyltar är för något och i vilka sammanhang de är användbara.

Vad är en utrymningsskylt?

Vid en brand är det viktigt att kunna ta sig ut vid närmsta nödutgång. Utrymningsskyltar hjälper till att tydligt visa vart nödutgångarna är lokaliserade. Skyltarna är ofta självlysande eller ”efterlysande”, men själva skylten kan också bestå av en LED-lampa. Skylten ska alltid vara grön, med en pil som ska markera riktningen mot utgången.

En utrymningsskylt är ett så kallat piktogram, en illustration som med hjälp av enkla symboler förklarar något. Lika självklart som det finns piktogram för toalett ska det naturligtvis också finnas för alla nödutgångar så att vem som helst, oavsett språktillhörighet, ska förstå vad de betyder och kan utrymma byggnaden vid behov.

Skillnaden mellan utrymningsskylt och utrymningsplan

Utöver utrymningsskyltar ska också en utrymningsplan finnas i kommersiella lokaler. Skillnaden mellan en utrymningsskylt och en utrymningsplan är att den senare i stället fungerar som en orienteringsritning. Utrymningsplanen har som syfte att visa dig vart du är och vart nödutgångar och annan nödutrustning finns i byggnaden. Den ska också tydligt visa vart uppsamlingsplatsen är och hur du larmar räddningstjänst.

Vem ansvarar för att sätta upp utrymningsskyltar?

Vanligtvis är det fastighetsägarens ansvar att se till att det finns utrymningsskyltar i lokalen, men beroende på vilken typ av verksamhet det är som vistas i lokalen kan det vara den verksamhetsansvarigas uppgift.

Vi på Briab kan hjälp dig förstå vart du ska sätta upp utrymningsskyltar. För att veta om du har ett fungerande brandskydd kan vi se över dina lokaler och ge dig råd och stöd i hur du ska gå till väga för att brandsäkra din och dina kollegors arbetsplats.

Experter inom utrymning

Som experter inom brand, risk och säkerhet kan vi på Briab hjälpa dig och din verksamhet att ha en utrymningsstrategi på plats med tydliga utrymningsskyltar vid varje utgång. Vi kan hjälpa till att brandsäkra verksamheten i projekteringsstadiet, under byggprocessen eller i ett senare skede med regelbundna kontroller.

Utbilda dig inom utrymning

Du kan alltid vända dig till oss när du eller din personal behöver utbilda er i brandsäkerhet. För att förstå hur dina lokaler ska utrymmas vid eventuell olycka eller brand erbjuder vi bland annat följande utbildningar inom BRIAB ACADEMY:

  • Utrymningsövning: Att öva på att utrymma lokaler vid eventuellt tillbud ökar tryggheten på arbetsplatsen och kan hjälpa till att skapa ett lugn i en krissituation. Det kan gå fort vid brandutveckling och då är det bra att ha övat på att utrymma lokalerna innan för att säkerställa att det går rätt till.
  • Utrymningsledare: Är du ansvarstagande och observant? Då skulle du passa som utrymningsledare. Här kan du lära dig om olika beteenden i krissituationer och hur du ska kommunicera med olika typer av människor som kan tänkas vistas i lokalen. Du lär dig också om utrymningsstrategier, larm och uppsamlingsplatser samt vilket ansvar du som utrymningsledare har.

Vi ser gärna till att anpassa innehållet utifrån din verksamhets behov och era förkunskaper för att skapa ett så lärorikt utbildningstillfälle som möjligt. Kontakta oss idag för att veta hur du ska göra när lokalen behöver utrymmas.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår