SBA arbete checklista - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SBA arbete checklista

SBA arbete checklista – För en säkrare arbetsmiljö

Med SBA menar man systematiskt brandskyddsarbete. Om du äger en fastighet eller verksamhet ska du utföra egenkontroller fyra gånger om året. SBA är dessutom lagstadgat, därför kan det vara bra om du har en checklista så att du inte glömmer av någon punkt.
I SBA ingår det att du dokumenterar varje kontroll i ett protokoll, som du sedan rapporterar in till räddningstjänsten. Punkter som du ska kontrollera är bland annat; se till att utrymningsplanen stämmer med verkligheten, att brandvarnare fungerar korrekt, säkerställa att utrymningsvägar är fria, samt att brandsläckare är monterade på rätt plats och är väl skyltade.

Vem ska utföra SBA?

Visste du att en stor del av Sveriges verksamheter inte har någon koll på lokalernas brandskydd? Varje arbetsplats ska utföra kontinuerliga kontroller, åtgärder, men även utbilda sin personal i brandskydd och säkerhet. I en verksamhet är det alltid VD:n som har ansvaret, men brandskyddsarbetet kan delas upp inom organisationen. Ni kan till exempel utse en brandskyddsansvarig, samt två eller fler kontrollanter beroende på hur stora lokaler ni har. Utse även en anläggningsskötare och utrymningsledare.

Utbilda din personal i brandskydd

Vi på Briab har gedigen kunskap i brandskydd, därför erbjuder vi dig och din personal utbildningar för en säkrare arbetsplats. I Briab Academy utbildar vi bland annat din egenkontrollant, brandskyddsansvarige, samt utrymningsledare. Dessutom har vi en kurs i utrymningsövning där hela personalstyrkan får lära sig hur de ska utrymma på säkrast sätt.

Punkter som du prickar av

Med SBA arbete checklista prickar du lätt av varje punkt som du har gjort en egenkontroll på. Sedan lämnar du över checklistan till den som är brandskyddsansvarig, som därefter tar hand om eventuella åtgärder. En SBA checklista kan bland annat innehålla de här punkterna:

  • Nödutgångar & utrymningsvägar: Det ska vara lätt att öppna dörrar till nödutgången. De ska dessutom inte vara uppställda eller blockerade. Du ska även se till att dörrarna är väl skyltade och att lamporna fungerar.
  • Släckutrustning: Brandsläckare ska vara på plats, väl monterade, samt tydligt skyltade. Se även till att utrustningen inte är blockerad och att manometernålen är på grönt.
  • Utrymningslarm & brandlarm: Utför en funktionskontroll av brandvarnare, utrymningslarm, samt manuella larmknappar.
  • Skyddsutrustning: Se till att det finns brandfilt, att förbandslådan inte saknar något. Se även över saneringsmaterial.

På en arbetsplats finns det även en del saker som kan orsaka en brand. Du kan bland annat se över:

  • Övriga brandrisker: Blinkande lampor, maskiner och elledningar. Se även till att det är städat i lokalerna. Kolla även så att brandfarliga varor är placerade på rätt ställe. Utför även en funktionskontroll av nödbelysning och brandgasventilationen.

Vikten av SBA

När SBA arbetet är korrekt utfört kan du vara säker på att din verksamhet har ett väl fungerande brandskydd. Det är viktigt att systematiskt brandskyddsarbete sker fyra gånger om året, för att du och din personal ska vara så säkra som möjligt. Med en SBA arbete checklista blir kontrollen dessutom smidigare.

Briabs utbildning i egenkontroll ger dig full koll på vad som ingår i brandskyddsarbetet. Kontakta en av våra utbildningsledare för mer information om våra utbildningar, så att du och din personal kan vara på rätt sida av risk.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår