Brandskydd bostadsrättsförening - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd bostadsrättsförening

Brandskydd bostadsrättsförening

I Sverige är det mellan 100 och 130 personer som omkommer i olika brandolyckor. Största delen av olyckorna sker i bostäder runt om i landet. Det här visar på hur viktigt det är med ett bra brandskydd bostadsrättsförening.

Ansvarig för brandsäkerheten

Det finns idag ingen lag som tydliggör vem det är som har ansvar för vad när det kommer till brandsäkerheten i en bostadsrättsförening. Men ansvaret för brandsäkerheten i en bostadsrätt är uppdelat mellan fastighetsägare samt de boende i byggnaden.

Generellt sett så har du som boende i byggnaden ansvaret att se till så att lägenheterna blir använda på ett säkert sätt. Medan fastighetsägaren har ansvaret för att se till så att byggnaden är säker. Det är rekommenderat att reda ut vem som har ansvar för vad och skriva in det i exempelvis hyresavtalet.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen har ansvaret att se till så att det finns rätt brandutrustning i byggnaden. Det ska finnas utrustning för både livräddning och släckning av brand. Som ägare ska du dessutom se till att vida de åtgärder som går för att minska risken för brand.

Utöver det här så har du som fastighetsägare även ansvaret för att arbeta systematiskt med brandskyddet i byggnaden. Det här innebär bland annat att du ska planera, kontrollera, öva samt följa upp gällande brandskyddsarbetet.

Brandskydd som ska finnas i en bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening räknas varje lägenhet som en egen brandcell. Det här innebär att varje lägenhet i byggnaden ska kunna stå emot brand samt rök i minst 30 minuter. Anledningen till det här är för att minska risken för att branden snabbt ska kunna sprida sig i byggnaden.

I lokaler eller utrymmen där personer sover eller befinner sig under en längre tid ska det finnas minst två utvägar vid brand. Det kan exempelvis vara fönster, dörrar eller balkonger. Ett krav från brandmyndigheten är att trapphusen måste vara fria från lösa föremål samt brännbara material. Anledningen till det här kravet är att trapphusen ska användas som en utväg och får därmed inte blockeras.

Utöver det här är det även viktigt att det finns både brandsläckare samt brandvarnare i bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen. De brandvarnare som finns i de gemensamma utrymmena ska kontrolleras varje år. Brandvarnare ska även finnas i varje enskild lägenhet i byggnaden. Som fastighetsägare ska du även uppmuntra de boende till att ha både brandsläckare och brandfilt inne i lägenheterna.

Åtgärder för att minska brandrisken

I en bostadsrättsförening finns det flera åtgärder som kan hjälpa till att minska risken för brand i byggnaden. Det viktigaste är att informera de boende om vilka de vanligaste brandriskerna är samt informera om vilka brandskydd som finns i byggnaden.

Dessutom är det viktigt att hålla det rent och städat i lokalerna. Framförallt i utrymmen nära elcentraler är det viktigt att dammsuga så att damm inte samlas. Et exempel är att regelbundet dammsuga torktumlarna i den delade tvättstugan.

Avslutningsvis är det viktigt att genomföra regelbundna kontroller på byggnadens elcentraler. Att byta ut blinkande lysrör samt lampor direkt är också ett bra sätt att minska brandrisken.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår