HLR utbildning i Gävle - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

HLR utbildning i Gävle

Gå en HLR utbildning Gävle och lär dig att rädda liv

Vid ett hjärtstopp är det av allra största vikt att hjärt- och lungräddning påbörjas så snart som möjligt. Minuter kan göra skillnad mellan liv och död och även om den drabbade personen får allvarliga men eller inte. Därför är det viktigt att så många som möjligt är utbildade inom HLR.

Utbilda personalen inom HLR

Ett hjärtstopp kan ske utan förvarning. Ju fler personer som har kunskaper inom HLR, desto bättre är det och en HLR utbildning Gävle kan rädda liv. Det kan med andra ord aldrig finnas för många utbildade personer. Självklart kan du ha nytta av en HLR utbildning som privatperson och kunskaperna kan även komma till nytta på vilken arbetsplats som helst. Det är inte enbart personer som jobbar inom vården som har nytta av att gå en HLR-utbildning.

Oavsett vilken typ av arbetsplats det gäller finns det anledning att låta personalen gå utbildning inom hjärt- och lungräddning. Ett hjärtstopp kan givetvis ske även på ett kontor.

Det är också extremt viktigt att personer som jobbar på arbetsplatser där det rör sig mycket människor har kunskaper om hur de kan bistå andra om något allvarligt händer. Personer som arbetar på skola, i butik eller på andra platser där det är många människor i rörelse bör definitivt ha grundläggande kunskaper inom HLR.

HLR utbildning i Gävle för privatpersoner

Om du inte har möjlighet att gå en HLR-utbildning via din arbetsplats finns det även möjlighet att gå som privatperson. Är du anställd rekommenderar vi först och främst att du pratar med din arbetsgivare om att få gå en utbildning. Men om möjligheterna inte finns, eller om du inte är anställd, kan du boka in dig på ett öppet utbildningstillfälle.

Vad lär du dig på en HLR utbildning i Gävle?

En HLR-utbildning är cirka tre timmar lång. Under de timmarna kommer du att få lära dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom hjärt- och lungräddning. Du kommer bland annat att få veta hur du ska agera om du är först på plats och hur du ska bedöma situationen. Det här är viktiga kunskaper som minskar risken att drabbas av panik när det väl är skarp läge.

Men det allra viktigaste är ändå de praktiska kunskaperna. Du kommer att få lära dig om inblåsningar och kompressioner. Utförandet av HLR skiljer sig något åt beroende på om den drabbade är vuxen eller ett barn. Under utbildningen får du lära dig vad som gäller i båda situationerna.

Luftvägsstopp

I en HLR-utbildning ingår också kunskaper om hur du ska agera vid ett luftvägsstopp, alltså när någon har fått något i halsen som blockerar luftvägarna och personen inte kan andas. Det här är viktiga kunskaper för alla, men inte minst för någon som arbetar på restaurang kan det vara ännu viktigare.

Registrera dig som utbildad inom HLR

Har du gått en HLR-utbildning kan du sedan registrera dig som utbildad. Du kommer då att ingå i ett register som får SMS om du befinner sig i närheten av ett hjärtstopp. Dina kunskaper kan med andra ord rädda livet på en annan människa om du är först på plats.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår